Strategie rozvoje českého letectví na dalších 20 let

December 30th, 2011

Rozklad strategie MLČR více info

Hlasité volání Globální kampaň na podporu Zejdových více info

AirCadtes exchange více info

“Vychováváme lidi pro světové letectví” více info

“Ti, kdo ignorují historii, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji brzy zopakovali.” více info

Nabízíme: Letenky na Seznamovací let více info

Letenky na Seznamovací let zdarma pro letecké modeláře od 14 do 17 let více info

Aeroklubákem na zkoušku
Staňte se aeroklubákm na jeden den a poznejte aeroklub více info

http://aeronoviny.cz/images/hana_1a.jpg

Kolik fakan Kumodebil zaplatil a za co vlastně zaplatil?

February 1st, 2015

Intenzivní investigace okolo Kumodebila pokračuje dnem i nocí. A proč vlastně?

Kumodebil není Doddal, Dvořák nebo Bajzík
Dodal, Bajzík a Dvořák, to jsou obyčejní kriminálníci, hrubohmotní zloději, kteří jsou jen po penězích letecké komunity. S těmi se nemá cenu nějak zbývat, celá letecká komunita dobře ví, co jsou zač. Fakan Kumodebil je však zcela jiná forma letecké kriminality. Dalo by se říci, že Kumodebil provozuje kriminalitu o stupínek výše, tedy jakousi duševní kriminalitu, které se také občas říká kriminalita bílých límečků. V jeho případě spíše kriminalita bílého dochtorského pláště. Kumodebil je si velmi dobře vědom, že postavení lékaře, mu automaticky v letecké komunitě dává mnohem vyšší kredit důvěryhodnosti, než jakou mají podvodníci Dodal, Bajzík, nebo Dvořák. Normální a logicky uvažující člověk se vzděláním lékaře, by si měl tento fakt uvědomovat a dávat si dvojnásobný pozor na to, co kam a o kom napíše. Napíše li Kumodebil vědomě o někom, koho v životě neviděl, že je blázen a patří do ústavu, pak je zde něco špatně. Napíše li Kumodebil na letecké forum nesmysly okopírované z googlu a pak se do krve hádá za pravdivost výroků se zkušenými lidmi, kteří lehce dokáží, že pravda je jinde, pak je s tímto člověkem také něco špatně. Obě věci se staly, to dokazuje že s fakanem Kumodebilem, není zcela objektivně něco v pořádku.

A optali jsme se renomovaného advokáta z Prahy
Dobrý den pane advokáte,
obracíme se na Vás jako na renomovaného pražského advokáta s prosbou o zodpovězení několika otázek týkající se žaloby , kterou najdete v příloze. Otázky zní:
– můžete nám spočítat, kolik zaplatil žalobce Pospíšil za podání žaloby a za služby advokáta?
– můžete nám sdělit, jaké má žalobce šance na vítězství ve sporu pokud žalovaný dlouhodobě nežije na území ČR ?
– můžete nám sdělit, zda výpis z registru podnikatelů je relevantním zdrojem, podle kterého české soudy zjišťují trvalý pobyt osob?
– můžete Vy sám osobně podat žalobu na osobu trvale žijící v zahraničí?
Děkujeme za odpověď
s pozdravem Aeronoviny.cz

Tolik otázky na advokáta z Prahy. Obratem mám přišla první část odpovědi.

Dobrý den Aeronoviny,
Děkuji za důvěru, že jste se na mne s Vaší věcí obrátili.

Ceny služeb se řídí advokátním tarifem, takže v případě ochrany osobnosti bez požadavku finanční satisfakce činí odměna za jeden úkon včetně paušálu 300,-Kč na administrativní náklady částku 2 800,-Kč + DPH 21% – předpokládám provedení 4 úkonů- převzetí, předžalobní výzva, žaloba a účast u soudního
jednání, t.j. celkem 11 200,-Kč + DPH .

Pokud pan Pospíšil žádá satisfakci 100 000,-Kč, pak činí cena úkonu 5 100 + 300 na hotové výdaje, tj. 5 400,-Kč + DPH. Tedy celkem 21 600,-Kč + 21% DPH. tj 23667 Kč

Pokud bude pana Pospíšila advokát zastupovat pro 100 000,-Kč bude cena celkem při 4 úkonech 19 560,-Kč + 21% DPH.

Může se však stát, že soudních jednání bude více, pak advokát bude účtovat za každé další jednání cenu 1 úkonu. Pokud bude k soudu dojíždět mimo Prahu, pak budu účtovat i cestovné osobním autem k soudu a zpět podle obecně závazných právních předpisů.

Věřím, že jsem zatím sdělil vše podstatné co se týče financí.

Dovoluji si očekávat Vaše stanovisko případně k Vašim dotazům poskytnou přiměřené vysvětlení. Odpovědi na další Vaše otázky Vám odešlu v pondělí.

Za co vlastně fakan Kumodebil zaplatil skoro 30 tisíc?
Jak je vidět z mailu advokáta, fakan Kumodebil vycáloval za žalobu advokátovi téměř 24 tisíc korun. Další peníze zaplatí za podání žaloby a další peníze jako poplatek za nemajetkovou újmu. To už je v tom skoro za třicet tisíc. Co vlastně a de fakto fakan Kumodebil za svoje peníze po soudu chce? Zcela logicky vzato, vůbec tady nejde o omluvu a odstranění článků. Tady je potřeba jít více do hloubky. Tady jde zcela očividně o vytvoření prostoru pro možnost bezmezně pomlouvat lidi v letecké komunitě. Fakan Kumodebil si uzurpuje právo říci o komkoliv cokoliv, napsat psychologický posudek o člověku, kterého nikdy neviděl a tím ho vlastně před leteckou veřejností zlikvidovat. Představte si vážení čtenáři, že Kumodebil spor vyhraje. Bude mít naprosto volnou ruku, bude moci publikovat a komkoliv cokoliv, byť ho v životě neviděl! A je naprosto jedno, že ten člověk je pilotem, že chodí každý rok na lékařskou prohlídku k leteckým lékařům do ULZetu.

Sumasumárum
Vidíte vážení čtenáři, o co se fakan Kumodebil u českých soudů pokouší? Je to skutečně neuvěřitelné, ale je to tak! Kdo z Vás bude jeho další obětí?

Končí dnes estébák Dodal? Máme velký den pro české letectví?

February 1st, 2015

Tamtamy nám hlásí, že estébák Dodal odchází k 1.2.2015 do důchodu. A to je světe div se, zrovna dnes :) Pokud je to realita, tak jsme se tedy konečně dočkali :)

Kdo přijde po Dodalovi? Snad ne Šonka!
Na glidingu v tajném linku si plachtaři cvrlikají, že na místo po estébákovi Dodalovi by měl usednout z armády vyhozený podvodník Martin Šonka. Pokud by se tak stalo, pan Frýba by se jen neobrátil v hrobě, on by tam udělal hned pár výkrutů. Dosazení podvodníka Šonky na místo estébáka Dodala by znamenalo pokračování svazarmovské linie na několik dalších let.

To pánové ani nezkoušejte!
Rachot jaký uděláme v případě umělého dosazení Šonky na místo Dodala, si jistě každý umí představit. Šonka patří do staré doby. Očekáváme, že na místo Dodala proběhnou řádné volby a bude zvolen člověk z nové doby. Tedy člověk, který neměl nic společného se svazarmovci.

To tam dejte rovnou pistolníka
Pokud by měl být na místo estébáka dosazen podvodník Šonka, to tam můžeme posadit rovnou pistolníka Bajzíka, jehož je Šonka tažným koněm..

Sumasumárum
Necháme se překvapit, co nám následující dny přinesou. Tamtamy za oponou nevěstí nic dobrého..

Zlé znamení potvrzeno znalcem historie

February 1st, 2015

Dobrý den Aeronoviny,
víte, já mám hodně zlééé tušení, že letectví, když to šlo, bylo téměř vždy používáno k sání veřejných peněz zájmovým skupinám a pro zvyšování sebevědomí a pocitu důležitosti obvykle prapodivných existencí, které nic moc neznamenaly. Proto ti, co v letectví opravdu něco dělaj obvykle drží ústa a dělaj :-)

Sání cizích peněz nejprve probíhalo třeba z důvodů budovatelských, později obraných, cestovatelských, strategických, imperiálních atd. Dnes je v oboru dobojováno, lítají Airbusy a Boeningy, nějaký to general aviation a trochu nadšenců, kteří do toho vždy vkládali svoje prašule pro svoje potěšení a s ničím jiným je neotravujte.

Letectví je prostě za svým zenitem a jen pár bláhovců nebo milánků se snaží z toho vytřískat ještě nějakou pětku a přiživit se na skomírající image. Kdysi o tom napsal hezký článek nějaký pan Dvořák na Vztlaku. Možná, že tam ještě visí. Jmenovalo se to Soumrak králů vzduchu. Výstupem je myšlenka: Pánové skončili jsme tím, že pustili Gagarína. Najděte si to tam , vy jste přece takový internetoví šikulové.

Když nešlo sát prašule z letectví tyto skupiny se přesunuly do jiných oblastí a oboru, jedno jakých, a sály dál… jak sací bagry.. Obávám se, že ani různé ligy nebyly tohoto ušetřeny i když některé nepochybně vykazovaly výsledky.

Všimněte si, že pod praporem bezpečnosti je v oboru vše licencováno, přísně dokola kontrolováno a tudíž je vše drahé a nedostupné. Mohou si dovolit tak postupovat jiná průmyslová odvětví ? Jaké přitom mají výsledky ? Můžou si výrobci aut, elektroniky, mostů, energetických celků apod dovolit nějaké lajdactví nebo nedodržování technologických postupů omezujících parametry nebo životnost ? Mohou, že a pak to dopadne jako v Černobylu.
Ta dokonalost je v letectví tak velká a odborníci tak vyškolení, že sají i rozlitý benzín v hangáru vysavačem… Nechci to ale zlechčovat.

Ptáte se mě na profesní komoru.
Profesní komorou letců byl přece Svaz letců republiky Československé. Členství v něm bylo povinné jako u různých lékařských komor dnes. Lecos ale napoví ta skutečnost, že pana Kašpara tam ale nechtěli vzít…

Tento Svaz měl při svém založení vskutku ušlechtilé pohnutky
1) držet profesní komunitu
2) pomáhat pozůstalým rodinám po letcích
3) bránit vlast

A co z toho dnes zůstalo ?
Tlupa sešlých starců pobírajících penze a výsluhy, kteří se domnívají, že jejich zásluhy a zkušenosti někdo ocení. Smutné a tragické…..

Nevím o žádné zájmové letecké organizaci, která
by nepodlehla v průběhu času této prapodivné degeneraci a sebeuspokojení. Možná, že všechny byly řízeny tak a těmi Dodaly a Dvořáky, na které dnes poukazujete. Ani ve Svazarmu nehrálo letectví prim, tam se točily prašule uplně jinde. Letci se pouze porád dožadovali peněz na stále dražší stroje. Kdysi mi někdo říkal, že jistý ředitel významného leteckého ustavu si chodil na ministerstvo pro peníze. Vždycky ho prý vítali slovy:”Drahý soudruhu…” Ale prachy nakonec dali. A dnes ?

Tohle všechno jim rozbil jistý Twoczcech který jim přetrhl uzavřený kroužek a otevřel cestu “obyčejným lidem”. Trošku se na to zapomíná.

Nicméně čest a sláva všem těmto buditelům, kteří pro obor vykonali a vykonávají mnoho potřebného a užitečného. Letectví jistě má své místo na slunci a nakonec když ráno přes sklo kabiny hledíte do vycházejícího sluníčka, posunete plynovou páku dopředu a začnete k němu stoupat stojí to za to, ne ? To jest ale velice intimním zážitkem, který není třeba ventilovat.
Letectví je dál potřeba rozvíjet, ale s blbama to jde blbě, protože jak víme nejhorší srážka v životě je s blbcem :-)

A už mě nezdržujte , musím také něco dělat !

Sumasumárum
Velice a převelice děkujeme znalci historie za sepsání pěkného přehledu dění. Dvořku prosíme, aby nám zaslal článek ze Vztlaku. ,

POZOR! Zlé znamení!!

February 1st, 2015

Dobré ráno přejeme, díky za odpověď, ale mnohem lepší, než kdybychom četli články by bylo, kdyby někdo, kdo zastupuje vaše zájmy (spolek, organizace), oficiálně kontaktoval ministerstvo dopravy a použil relevantní argumenty. Pak jsme schopni tuto žádost sledovat.

Tak! A máme to tady černé na bílem! Úryvek vytípnutý z předchozího článku je odpovědí vysoce postaveného úředníka MDČR.

Co nám úředník říká?
V podstatě asi tohle: My Vás tu pánové letci máme na háku, abysme četli nějaké články na nějakých serverech.

Co ten úředník dobře ví?
Že v této chvíli není NIKDO A NIC, kdo by se českých letců zastal! Ten úředník dobře ví, že AeČR je v troskách a jiná organizace, která by jasně zformulovala svoje požadavky do několika vět a vyrazila s nimi za panem úředníkem, v ČR neexistuje!

A teď buďme chytří!!
Tak pánové a teď buďme moudří!! Kde narychlo sebereme organizaci, která za nás bude jednat, která se nás zastane a se kterou vůbec úředník bude ochoten jednat? Ha?

Investigace do historie
Otázka v tuto chvíli zní: Existovala vůbec někdy v historii českého letectví nějaká organizace, která chránila zájmy českého letectví? Popravdě řečeno, mlhavě si v Aeronovinách vzpomínáme, že v době Letecké ligy Tomáše Masaryka existoval v parlamentu nějaký obranný mechanismus, který bránil rozkrádání rozpočtu pro Masarykovu leteckou ligu. Oslovujeme tedy členskou základnu a prosíme ty letce, kteří o fungování tohoto nástroje něco vědí, aby nám napsali do Aeronovin.

Sumasumárum
To jsme to tedy dopracovali! Úředník, který dobře ví, že nemáme nikde oporu, nás poslal k šípku. Prosadil si svoje, a má klid. Do budoucnosti dobře ví, že si vlastně může dělat co chce. Když zvedne poplatky zítra a znovu 16x, není nikdo, kdo by mu účinně kontroval.. A to je moc zlé!!

Kdo nás zastoupí ? Kdo vlastně zastupuje zájmy letců?

January 31st, 2015

Jeste jsem ted dostal odpoved od hnuti ANO, ke kterym jak ministri financi tak dopavy patri. Jejich odpoved evokuje nejake jednani.
Dotaz: =============
Dobry den,
dekuji za odpoved. ale velice me zarmoutila. Dle diksuse na zminenem aerowebu je poplatek v nemecku je 80EUR, tedy skoro 1\2.
Nemluve o to, ze jenom nekomercni licence PPL se pohybuje kolem 150.000CZK, tedy neco kolem 30.000CZK a DPH. K tomu plat z prijmu instruktoru a plat z prijmu letecke skoly. Proc se stat pripravuje a vysoke prijmy?
Pokud se jedna jen o problem se zneuzivanim ze zahranici, je problem aby zkouska v cestine byla cenove vyhodnejsi ? Zkuste si opravdu precist jak clanky na zminenem aerowebu, tak v aeronovinach.

http://aeronoviny.cz/2015/01/21/vyzva-aerowebu-udelejte-anketu-o-cene-zkousky/

http://aeronoviny.cz/2015/01/21/boj-proti-prehnanym-poplatkum-uz-to-zacalo/

Odpoved: ====================
Dobré ráno přejeme, díky za odpověď, ale mnohem lepší, než kdybychom četli články by bylo, kdyby někdo, kdo zastupuje vaše zájmy (spolek, organizace), oficiálně kontaktoval ministerstvo dopravy a použil relevantní argumenty. Pak jsme schopni tuto žádost sledovat.

S pozdravem
Jindra

>>>>>>>
Dobry den,
snazil jsme se ziskat odpoved, ci spise zamysleni a zmenu ohledne poplatku teorie PPL. Psal jsem na ministerstvo doporavy a ministerstvo financi a doufal, ze uznaji chybu a dojde ke zmene. Bohuzel jejich odpoved me velice zklamala.

Dotaz: =============================================================
Vazení páni ministři,
Vaše ministrerstva přes vyhlášky a věstníky nehorázdně od 1.2 zdražují letecké licence. Opravdu jste toho názoru, že je správné zvednout poplatek za NEKOMERČNÍ licenci skoro 17x a požadovat více, než je cena třeba v německu?

Doufám, že se jedná o omyl a bude rychle napraveno. Pokud ne, zkuste to letecké komunitě v občanům nějak vysvětlit. Z kurzovného a pod má stát nejenom daně od zaměstnanců a instruktorů, ale také DPH. Proč nám tedy házet klacky pod nohy. Nemáme ani německé, ani anglické platy. A díky neněmeckému extrémně nízkému nezdanitelnému základu také nejspíše jedno z nejvyšších zdanění průměrné mzdy.

Děkuji
Jivo

p.s
link na článek s diskusí na jednom z nejčtěnějších leteckých porálů

http://www.aeroweb.cz/clanek.asp?ID=4413&kategorie=3

link na rekaci na aeronovinách, takový trošku “konspirační” a vše hanící portál

http://aeronoviny.cz/2015/01/19/odpor-proti-brutalnimu-zvyseni-poplatku-pro-leteckou-komunitu/

dotaz na FB odeslán včera zprávou , kolem půlnoci z profilu

https://www.facebook.com/czJivo

Odpoved: =========================================================
Dobrý den,

omlouváme se za trochu pozdní reakci, která je způsobená jiným pracovním vytížením. Nyní však k Vašemu dotazu.

V roce 1997 zvolený systém úhrad za správní činnosti vykonávané ÚCL, tedy právní úprava poplatků vybíraných na základě přílohy 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nikoliv v zákoně o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.), kam by věcně příslušela, byl na hranici ústavnosti a v současnosti by takováto právní úprava již nemohla obstát. Vzhledem k tomu nemohla být tato část poplatků (uvedená ve vyhlášce) novelizována, tedy odpovídajícím způsobem zvyšována a zůstávala na úrovni roku 1997. Druhá část poplatků, obsažená v zákoně o správních poplatcích, pravidelně novelizována byla, proto mezi výší správních poplatků byly nedůvodné rozdíly, které bylo třeba sjednotit, včetně sjednocení legislativně technického řešení zastřešovaného Ministerstvem financí, které má tuto problematiku v gesci.

Navýšení předmětných správních poplatků je také důsledkem sjednocování evropské legislativy, kdy v souladu s ustanovením § 99a zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně obdobných ustanovení obsažených v unijním právu, která umožňují zahraničním žadatelům žádat ÚCL o vydání některých dokumentů, musí ÚCL čelit účelové turistice zahraničních žadatelů (zejména se jedná o teoretické zkoušky leteckého personálu, zápisy letadel do leteckého rejstříku a vydávání průkazů leteckého personálu) s cílem pořídit uvedené služby za daleko nižší cenu než v zahraničí. I z tohoto důvodu se muselo přistoupit k určitému „zrovnoprávnění“ správních poplatků vybíraných zahraničními leteckými úřady.
V neposlední řadě bylo snahou předkladatele návrhu novely zákona výrazněji diferencovat správní poplatek, který je hrazen za vykonání zkoušky pro získání vlastního průkazu a poplatkem hrazeným za opakované (udržovací) teoretické přezkoušení. Cílem proto bylo co nejvíce snižovat náklady, které má žadatel z provedení opakovacích zkoušek.

Pro Vaši informaci můžu ještě uvést, že například ve správním poplatku za teoretickou zkoušku pro vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu nebo kvalifikace IR, uvedeném pod položkou č. 48 písm. d) ve výši 5.000 Kč, jsou zahrnuty i náklady všech opravných zkoušek. Za udržovací zkoušky, které se již neprovádějí na učebně, ale na palubě letadla, se rovněž nic neplatí. Tento správní poplatek lze tak označit za all inclusive.

Tyto informace byly redakci portálu www.aeroweb.cz předány.

Naše odpověď je dlouhá, avšak věřím, že dostatečně vysvětlující.

S přáním klidného dne,
Martin Novák

MUDr Václav Pospíšil U nás na letišti mu říkáme fakane

January 31st, 2015

Dobrý den Aeronoviny,
reaguji na Vaši výzvu k situaci na letišti v České Lípě. Nehledejte nic nového, než to na co jste již dávno přišli. I v ČL je to udělaní tak jak to měli udělané Stáhalík a spol. a to převzali i ostatní aerokluby. Takže na neziskovku dotace, létání na státem dotovaných hodinách avšak už v pronajmutých letadlech od neziskovky v s.r.o či a.s. Základem je hlavně podobné jméno, aby se dalo vyvádět nenápadně.

Poctivý člověk mohl poukazovat na vyvádění peněz sportovců horem dolem bez reakce proto, že na to poukazoval mezi zloději…. všichni chtěli krást a těch pár poctivých jim dělalo čáru přes rozpočet.
Proto jsou také konference, nově valné hromady utajené před veřejností. Jak jste správně napsali, nejsou to a nikdy to nebyly sjezdy aeroklubáků, ale sjezdy banditů, kteří aerokluby rozkradli..
Podívejte se na gliding, to jsou jen chudáci, dělají užitečné idioty šmejdům, co začali vévodit letectví, ve kterém rozhodují peníze až na prvním místě nikoliv výkony. Rozumějte tomu ne tak že pokud chcete mít výkony, tak musíte mít peníze. Ale pokud máte peníze, nemusíte už mít ty výkony. A to nám ukazují jak Krejčiříci, tak naposledy akrobat Machula. Ukrást komunitě peníze je poměrně snadné. Ale udělat za ty ukradené peníze výkon, už tak snadné není..
K Václavu Pospíšilovi mohu říci jediné. Patří a vždy patřil k té horší polovině letiště. I přes jeho pokročilý věk, brzo mu bude šedesát, se s prominutím chová jako nabubřelý fakan. Do všeho se plete, každé kibicuje, avšak pokud přijde na převzetí nějaké zodpovědnosti, zmizí jako pára nad hrncem. Zneužívá jak postavení lékaře tak kontakty na radnici, kde najdete polovinu jeho příbuzenstva. Létat moc neumí, nikdo se s ním na letišti moc neví. Když mu cokoliv otevřeně vyčtete, hned začne vyhrožovat soudem a právníky.

Sumasumárum
Čtenáři z ČL děkujeme za potvrzení toho, co již dávno víme..

Když se to umí je to sranda :)

January 30th, 2015

Co je to za konglomerát firem v České Lípě?

January 30th, 2015

Vzhledem k probíhající důkladné investigaci kolem Kumodebila jsme se podívali jak to vlastně funguje v Aeroklubu ČL. A ejhle!
Aeroklub jsme našli jen jako jméno, které ve skutečnosti přikrývá dvě eseročky!!

Název:
AEROKLUB Česká Lípa MĚSTO, sdružení občanů
Sídlo:
470 02, Sosnová 75
(zapsáno od 10.11.1994)
Identifikační číslo osoby:
48282693
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení:
František Šollar
Zapsáno:
od 22.04.2009
Jméno a příjmení:
Ing. Miloš Pátra
Zapsáno:
od 10.11.1994
Jméno a příjmení:
Miroslav Suchánek
Zapsáno:
od 10.11.1994 do 22.04.2009

a druhá
1. AEROKLUB Česká Lípa

Typ podnikatele:
Právnická osoba
Sídlo:
Dolní 28, 470 01, Česká Lípa – Lada
Role subjektu:
podnikatel
Identifikační číslo osoby:
46750231
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení:
Oldřich Schulz
Zapsáno:
od 22.04.2009
Jméno a příjmení:
František Quido Nedělka
Zapsáno:
od 14.04.1998
Jméno a příjmení:
Jindřich Kubíček
Zapsáno:
od 22.04.2002 do 22.04.2009
Jméno a příjmení:
Karel Žinkovský
Zapsáno:
od 22.07.1993 do 14.04.1998
Jméno a příjmení:
Pavel Klimeš
Zapsáno:
od 22.03.1993 do 03.09.1993
Jméno a příjmení:
Miroslav Suchánek
Zapsáno:
od 22.03.1993 do 03.09.1993

Některý jména se opakují jako například Suchánek. Jak je vidět z výpisu předmětů podnikání obou firem, moc toho tam o létání není.

Kde je tedy aeroklub?
Byl rozebrán svazarmovci a tyto dvě firmy pod pláštíkem aeroklubu stojí na jeho troskách? Může nám někdo do Aeronovin napsat jak to v ČL vlastně je, jak se tam přistupuje k běžným aeroklubákům a v neposlední řadě, jaká je pozice Kumodebila na tomto letišti?

Sumasumárum
Tohle vypadá skutečně zajímavě ! Intenzivně investigujeme dále, čekáme na dopisy z České Lípy..

Jak se vůbec stal Kumodebil alias MUDr Václav Pospíšil doktorem? Měl tlačenku strýčka..

January 30th, 2015

Pospíšil Václav, MUDr v letecké komunitě známý jako alias Kumodebil

V Aeronovinách nás zajímalo, jak se tento potkan, který nám pomlouvá lidi v českém letectví a zároveň šíří nesmysly, vůbec stal dochtorem. Již z jeho fotografie je na první pohled vidět, že je poněkud mentálně zaostalejším jedincem. Dokazuje to i fakt, že nám sám napochodoval do našeho výzkumného terária a ještě za to zaplatil svému právníkovi nemalý peníz. Co nám o Kumodebilovi řekne strýček gůgl? Není toho málo, začíná to dědečkem:

Děd Václav Pospíšil, tenor opery Plzeňského divadla, později první hrdinný tenor vídeňské opery do 1914, poté důstojník Čs. armády, děd Karel Anderle, vrchní sládek hrabat Lažanských, poté vrchní sládek Lobkovických pivovarů,

Prastrýc Ladislav Jan Pospíšil, v 19. stol. primátor Hr. Králové;

Česko-japonská spol. – Spol. pro studium japonského meče,

Aeroklub ČR – Aeroklub Č. Lípa, Jachtklub Narex Č. Lípa; H.: medicína, sportovní letectví, japanologie-historie, studium japonských mečů, jachting;

Šlechta a snad Lví klub doktora prasete?
Jak je vidět na shora uvedených informacích, něco tady hodně smrdí! nebo alespoň silně zavání:) MUDr Kuma svým jednáním a chováním v letecké komunitě velice silně připomíná doktora prase alias pana Bartáka, jehož odpuzující případ všichni známe. MUDr Kuma má napsto stejné manýry.

Sumasumárum
A je to! jak se Kumodebil stal lékařem, je nad Slunce jasné, pomohl strýček primátor a zcela jistě se hodně zapotil, než pomohl Kumovi získat diplom. Jsme v křížku s člověkem, který nám v letecké komunitě šíří nesmysly, napadl napadl nám šéfredaktora Aeronovin, ze kterého se snažil udělat blázna, byť ho v životě neviděl a nakonec ho dal i k soudu .. Viz zde: http://aeronoviny.cz/category/kumodebil/ Tak tudy pane Kumodebile – Pospíšile, určitě cesta do letectví nevede..

Risk Management Experiment Driven Development via Kumodebil:)

January 30th, 2015

Tak jsme se konečně dočkali! Čeho? Dočkali jsme se osla, který mám otestuje nové nastavení Risk Managementu (dále RM) v Aeronovinách. Na základě zkušeností s estébákem Dodalem a pistolníkem Bajzíkem, jsme zásadně poladili RM systém v Aeronovinách.

Corruption level UP to the TOP:(
Nicméně prvním podnětem k překlikání RM systému nebyly soudní spory se svazarmovci, kteří nesou hlavní podíl na rozkradení českého sportovního letectví, ale zpráva o Corruption Widespread in Czech republic. Česky to znamená, že bylo zveřejněno nové procento pokrytí státní Správy korupcí. ČR dosáhlo skvělé první místo, pokrytím 94 procent…Na toto číslo čekají každý rok manažeři, aby si mohli nastavit svoje prográmky.

Kdo nám to otestuje?
Nastavili jsme tedy v Aeronovinách také a pak dumali, kdo by nám to mohl otestovat. Chvilku jsme uvažovali nad naším známým Kumodebilem, alias MuDrem Pospíšilem. Trochu jsme mu podrbali koule, ale pak nás jeden jeho kolega informoval, že to nemá cenu páč je to držgrešle a stejně nemá věčně peníze. Nakonec mu vykradli auto s leteckými věcmi, tak jsme ho nechali svému osudu..

Zapípala pošta a hle!!
Na Sejšilách v poboxu pípla zpráva, že máme mailforward na Kanárech odeslaný z CZ. A hle!! Obratem se dozvídáme, že nám píše Kumodebil a že by jako rád soudil o omluvu a sto tisíc k tomu ! No paráda! Konečně osel, který zaplatil soudní poplatky a my si můžeme změny otestovat v praxi :)

Sumasumárum
Je to smutné je to smutné, až hrozivě smutné…
http://content.gallup.com/origin/gallupinc/GallupSpaces/Production/Cms/POLL/_cxrk9tni0qtgoxzlzizaq.png