Strategie rozvoje českého letectví na dalších 20 let

December 30th, 2011

Rozklad strategie MLČR více info

Hlasité volání Globální kampaň na podporu Zejdových více info

AirCadtes exchange více info

“Vychováváme lidi pro světové letectví” více info

“Ti, kdo ignorují historii, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji brzy zopakovali.” více info

Nabízíme: Letenky na Seznamovací let více info

Letenky na Seznamovací let zdarma pro letecké modeláře od 14 do 17 let více info

Aeroklubákem na zkoušku
Staňte se aeroklubákm na jeden den a poznejte aeroklub více info

http://aeronoviny.cz/images/hana_1a.jpg

Nehoda para v Příbrami

August 22nd, 2014

Dne 22. srpna 2014 byla zveřejněna Závěrečná zpráva o letecké nehodě parašutisty, ke které došlo dne 26. dubna 2014 na letišti Příbram. Závěrečná zpráva je zveřejněna v části “Zprávy o LN a Incidentech”.

http://www.uzpln.cz/pdf/incident_MCYB9yrS.pdf

Vystresoval Vás instruktor? Otočte to a leťte domů!

August 20th, 2014

Pilotního žáka je potřeba jebat jebat a jebat říkali staří učitelé a věděli proč
Ano, tohle platilo kdysi na vojně, kdy výcvik platil stát a létalo se na státních letadlech. Že se prolétalo více benzínu nikomu nevadilo, ba naopak, bylo potřeba prolétat co nejvíce, aby nám socialističtí plánovači neskrouhli kvotu benzínu na další rok. Pro dnešní mladé lidi to zní fantasticky, ale tak to opravdu fungovalo, létat se se za čistého Svazarmu muselo i když se moc nechtělo:))

Dnes? Stres?? Špatná známka pro instruktora, potažmo pro školu
Dnes je vše jinak. Žák si platí vše od A do Z. Za svoje peníze by měl dostat sto procent hodnoty. Když si v krámě koupíte kilo šunky, zaplatíte kilo šunky. Když si v letecké škole koupíte výukovou hodinu, měli byste po té hodině z letiště odcházet nadšení, že jste se v průběhu té zaplacené hodiny něco naučili..

Stres kontra kognitivita a proces učení
Kognitivita se vysvětluje mezi dochtory všelijak. Pro letectví však máme naprosto jasnou specifikaci na jejíž základě je postavena právě filozofie “kombajnu v ÚCL” který je jedním z testů, který rozhodně, zda člověk má na to být pilotem. Takže abychom všichni mluvili jedním jazykem, je to takto a basta fidli:)


Kognitivita v letectví = poznávání, rozponávání a chápání

Díle platí přirozené závěry:
- čím vyšší úrovní kognitivity žák disponuje, tím lépe se učí
- čím vyšší úrovní kognitivity žák disponuje, tím později nebo vůbec propadá stresu, panice a beznaději…
- čím vyšší úrovní kognitivity žák disponuje, tím vyšší má sebedůvěru

Tolik základní poučky o kognitivitě na palubě letounu. Plyne z nich, že žáka, o němž můžeme říci, že to není žádný tupec, ale naopak talent k létání, naučíme vše mnohem snadněji.

Instruktor je čidlem kognitivity žáka Nebo taky není!!
Kognitivita je věc psychologie. Instruktor v průběhu svého výcviku poznal předmět human performance, tedy lidská výkonost a poznal předmět psychologie leteckého výcviku. Instruktor by tedy měl být teoreticky vybaven na výbornou. Jenže teorie je teorie a praxe je praxe. Mnoho instruktorů kongnitivitu – rychlost schopnost žáka zpracovat a přijmout nové informace za své není schopno rozpoznat. Lidově řečeno, pere do žáka kvanta informací bez toho, aby se přesvědčil, zda je žák v obraze a vůbec ví o čem je právě řeč. Následkem takového hloupého jednání je žákův stres, dezorientace v procesu výuky a často také dezorientace v prostoru. Lidově řečeno, žák je ztracen a neví co se vůbec děje..

Stalo se? Poleťme domů!! Jsou to vyhozené peníze!
Především platící žák by měl znát sám sebe a svoje hranice. Spoléhat se na instruktora je ošemetná záležitost. Obecně platí, že staří a zkušení instruktoři jsou trpělivější, senzitivnější a málokdy přivedou žáka do stresu. U mladých instruktorů, dnes často ve skutečnosti pouze zabíječů času v průběhu čekání na pravé sedadlo v dobytčáku, se to naopak stává velmi často. Tedy sám žák, by měl vědět kde jsou jeho hranice, všas říci instruktorovi, že výuka je moc rychlá, že nestíhá, že se v tématu ztrácí..

Ach to přebujelé ego!!
Nemůžu před instruktorem vydat jako debil, tak mu všechno odkejvám a tvářím se při tom nadmíru chápavě :) Bohu žel, to je úplně nejhorší jednání, jakého se může žák s nezkušeným instruktorem dopustit. Instruktor sy mydlí ruce jak výuka pěkně odsýpá a jak žák chápe a honem pádí k další výcvikové úloze. Realita je však jiná, tu snadno odhalí zkušená instruktor žádostí o praktické zopakování a předvedení vysvětlené látky. Lidově řečeno, pro zkušeného instruktora chápavé pokyvování hlavou žákovou nic neznamená:) Zkušený instruktor chce vidět pochopení věci v praxi..

Sumasumárum
Pozor na stres na palubě! Nejsme v době minulého izmu, žáci se dnes nejebou a nestresují:) – žáci si dnes platí výcvik sami a požadují za svoje peníze kvalitu výcviku, znalého instruktora a jeho trpělivost. Pokud instruktor pravidelně přivádí žáky do stresu, je to špatný instruktor, žák ve stresu se nic nenaučí, je ztracen stejně, jako jeho peníze za výukovou hodinu.. Máte takového instruktora? Přivedl Vás do stresu hned v úvodu výukové hodiny? Otočte to a leťte domů!!

Letadla funkce a peníze neuznávají :)

August 19th, 2014

Máte svatou pravdu! Mezi letadly jsem vyrostl a pracuji s nimi celý život. Neznám žádné letadlo, které by uznávalo peníze nebo funkce! Je jen věci pana pilota, zda nejprve zvládnout dokáže sám sebe….

Vtipná a pravdivá hláška v dopisu od čtenáře :) Další dopisy obsahují komentáře čtenářů vesměs s vysvětlením proč je tomu tak a kdy se toho zbavíme.

Tady je stále svazarmovské myšlení a žák tady není někdo, komu by se měl projevovat respekt, ale stále vojín a elév v základním výcviku Svazarmu. Mám na mysli ten skutečný Svazarm, ne ty opilecké trosky co nám tu po Svazarmu zbyly. Tady se ještě žák stále honí, stresuje, zákeřně testuje a dělá se z něj blbeček jen proto, aby si laskavě uvědomil, jak je jeho instruktor chytrý inteligentní a vzdělaný !!

Toto téma jsme již naťukli a nezbývá než věřit, že tyto manýry jsou doménou především těch instruktorů, kteří dlouho platili svazarmovské členské známky. Poslední svazarmovci vyklidí scénu během několika málo let. Až převezme opratě výcviku nová generace, pak se ukáže, jak na tom opravdu jsme..

Sumasumárum
Ty svazarmovce byl českému letectví opravdu čert dlužen …

Chytří milonáři v kokpitech svých letadel Hloupí milionáři nejen na českých hřbitovech

August 18th, 2014

Milionářský fenomén na letištích a speciálně okolo leteckých škol. Kolik už se na toto téma napsalo na Internetu a v časopisech?

Ti poctiví a ti podvodníci…
K penězům lze přijít dvojím způsobem. Poctivě, podnikáním na základě dlouhodobého strategického plánu, nebo nepoctivě, krádeží, podvodemm, lobingem atd, během krátkého času. Pokud se podvodník nenechá chytit za ruku, nebo jej to ještě jen čeká, často zaklepe na dveře některé letecké školy kde se dožaduje piloťáku, či jiné služby. Poctivý milionář se seznámí s osnovou výcviku a je připraven něco připlatit, pokud mu létání moc nepůjde. Podvodník hledá opak, piloťák by chtěl již nejraději zítra, proč se zdržovat s tolika úlohami?

Věc vyspělosti komunity
Je jen na majiteli školy, jak s tímto fenoménem vypořádá. A samozřejmě, záleží velice, z jaké komunity majitel školy pochází. Zda z té v tomto směru méně vyspělé české, nebo z některé na západ od našich hranic.

V zahraničí riziko, v CZ tichá tolerance
Tady je klíč k věci a jádro pudla. V zahraničí mají školy a jejich majitelé tuto nemoc již vyléčenou. Majitel naleštěného “poršáka” je spíše postrachem pro školu. Majitel školy očekává přemrštěné požadavky, šibeniční termíny ukončení výcviku bez ohledu na počasí. Na takového frajera se koncentruje pozornost jak majitele školy, tak instruktorů – takový člověk s plnou kapsou a přemrštěnou sebedůvěrou znamená pro školu potenciální problém.

Nervozita na palubě a neochota se učit
Nenechá si pořádně nic vysvětlit, chytrý jak rádio, vzteklý jako pes když mu to nejde, obviňuje za svůj neúspěch instruktora, školu, počasí, turbulenci, ale nikdy sebe.. Takového člověka učit, je pro instruktora skutečně trestem.

Vyhozen z jedné školy? V jiné mu to dají..
Bohu žel, i takové věci se dějí. Bohatí lidé si často na základě neznámých práv vydupávají na zodpovědných lidech nesmyslné a nesplnitelné požadavky. Když je nedostanou opouští školu a jdou do jiné.

Ramert a podvodník umělec
Zářný příklad máme v nedávné historii, kdy bohatý umělec a zároveň podvodník, byl ve škole pana Ramerta z Benešova “vycvičen” tak měkké řízení způsobené malou rychlostí považoval za závadu na letadle a raději z něj vyskočil.

Perspektiva frajera – hřbitov
Víme to všichni, všichni jsme již nějaký ten případ viděli jak v mediích, tak v protokolech UZPLN. Pokud se zabije sám na pojištěném letadle, nic moc se v pravdě neděje. Horší je situace, když vezme sebou někoho nevinného na vedlejším sedadle, nebo zabije někoho na zemi..

Nebezpečný pro sebe i svoje okolí
Falešný respekt k bohatému nebo vlivnému člověku můžeme vidět na letištích často. Je naprosto bezdůvodný, přesto dobře funguje… Dotyčný si je situace dobře vědom a přemýšlí stylem “já můžu oni nemohou”. a Bohu žel často mu to prochází. Pokud se někdo ozve, tak jen potichu u piva a přitom všichni vědí, že takový člověk ohrožuje nejen je, jejich okolí, ale také pověst svého domovského letiště.

Sumasumárum
Vše výše uvedené, není nic nového pod Sluncem, setkal se s tím každý. Je to jen takové malé upozornění hlavně pro majitele českých leteckých škol, kteří mají rádi peníze.. Je to všechno vidět!! :)

IR výcvik na Aerowebu se zvrtnul v typovku!

August 16th, 2014

Docela jsem z vývoje popisu IR kurzu na Aerowebu zklamanej. Vyvíjelo se to slibně, teď to překlaplo v obyčejnou typovku.

Michala Řeháčka věc!
V první řadě je potřeba říci, že to je věc platícího zákazníka na jedné straně a předpisů na straně druhé. Že si Martin udělal z IR kurzu napůl typový kurz, je jen a jen jeho věc.

Každý strůjce svého štěstí. Kde zůstal cíl?
Cílem IR by bezpochyby mělo být to, co bylo předvedeno v seriálu Aeronovin. Tedy pilot, který je za podmínek IFR schopen oblítat několik letišť kolem dokola. Pakliže si někdo IR výcvik zamění za typovku, je to jen a jen jeho problém.

Sumasumárum
Michalovi není co vyčítat, jsou to jeho peníze, jeho rozhodnutí, úřady to tak akceptují. Postupem času Michal sám zjistí, zda bylo lepší utratit čas na simulátoru věcmi, které do IR osnov nepatří. Možná nám po nějakých pěti letech zkušeností napíše článek”Ohlédnutí za IFR výcvikem po pěti letech” :)

Létající lid zmagořený GPSkou

August 16th, 2014

Kdyby to šlo, zakázali bychom GPS v letectví :) GPS udělalo z umění navigace frašku. často můžete od starších pilotů slyšet, že dneska už to není navigace. A mají pravdu! Těm mladším, kteří GPS berou jako samozřejmost, už to tak nepřijde..

Při IR kurzu je ouvej!
Ouvej jouvej nastane, když se GPS v kokpitu vypne a pilot musí používat jen VOR, NDB nebo to co na palubce zbylo a funguje:) GPS je v průběhu kurzu nevítaným pomocníkem.

VOR dává jen neorientovaný bod!
Stokráte a jedno, jsme tuto otázku zodpověděli začátečníkům v mailu. Ten kdo nedával pozor na teorii, zažije první překvapení v letadle. GPS ukazuje vzdálenost od bodu a letadlo “trackuje”. Tedy ukazuje aktuální hotovou situaci. Zatímco VOR ukazuje jen čistý radiál a informaci TO a FROM tady na kterém radiálu právě jsme a ke kterému letáme.

A tady je právě pes zakopán!
Lidé zvyklí na GPS považují informaci štítku TO a FROM za jaksi potvrzení, že stoj je již tímto směrem nasměrován a často jim trvá dlouhou dobu, než se tohoto dojmu vzdají a připustí, že je vše jinak :)

Letadlo je neorientovanou kuličkou v prostoru.
VOR ukazuje letadlo jako kuličku v prostoru – nic víc! neukazuje vzdálenost od stanice, neukazuje, jakým směrem letadlo letí. Ke zjištění těchto údajů pilot potřebuje informaci z dálkoměru, tedy DME a z kompasu. Aby zjistil, jaká je jeho “stopa” ve vzduchu, musí se začít “trackovat” sám. Zpočátku to nejde jinak než na papíře, později pilot přijde věci na kloub a situaci je schopen sledovat pouze mentálně.

VOR DME kompas = GPS
I tak to lze zhruba říci, i když v realitě je vše trochu ještě jinak.

Sumasumárum
První pokusy s VOR jsou pro lidi zhýčkané (zkažené) GPSkou velkým překvapením. Z míry je vyvede zejména fakt, že VOR neukazuje, kam letadlo letí.

Alkoholik a estébák Jiří DODAL asistentem ředitele akrobatického mistrovství. Podáváme protest na FAI.

August 15th, 2014

V Dubnici pomalu končí 11. mistrovství světa FAI v letecké akrobacii letounů kategorie Advanced. Máme tam jednoho reprezentanta, který se úspěšně drží ve středu pole. Viz výsledky http://www.civa-results.com/2014/WAAC_2014/indexpage.htm
Když už není mezi prvními, alespoň nám nedělá ostudu jako Ramert, Šonka nebo Machula, kteří fungují na mezinárodních závodech jako křoví.

Estébák DODAL, Kaňka na mistrovství
Odsouzený aLkoholik, neakrobat, PPLkař s náletem několika hodin za celý život, je asistentem ředitele mezinárodní akrobatické soutěže. Nezbývá nám nic jiného, než podat protest na FAI, aby si FAI oficiálové uvědomili, že na takovéto soutěže by si měli vybírat trochu kvalitnější lidi jak z hlediska osobnosti, tak z hlediska odbornosti..

Sumasumárum
Jak dlouho ještě takovéto do očí bijící anomálie budeme mít možnost ve FAI pozorovat? Na jedné straně FAI hledá PR manažera, který by napravil kopance oficiálů, na druhé straně obsazuje soutěže naprosto nevhodnými lidmi..

IR minikurz S1-S4 DIY Profi sim nebo IRI v reálném stroji

August 13th, 2014

Tak nějak by se měl jmenovat produkt uvedený v nadpise. Dle diskuzí v mailech panuje shoda názorů jak majitelů škol tak zájemců o věc. Jak tedy na to?

DIY na PC
Samozřejmě nejednodušší cestou je odlétat si úlohy na domácím simulátoru. Není to sice nic extra, ale pořád lepší než neudělat pro svoji bezpečnost vůbec nic.

Slováček, Kobrle – letci na profi simech
O trochu realističtější jsou profi simulátory s úplně reálnými letci instruktory, kteří poradí jak na to dle vlastních zkušeností. Kurz zcela jistě hladce naváže na ten, který již pan Slováček již poskytuje.

Reálný stroj s reálným IRI
Samozřejmě nejlepší a nejúčinnější volba. A samozřejmě nejdražší. Nicméně takto investované peníze do vlastní bezpečnosti je tím nej, co můžete pro svoje budoucí létání udělat.

Sumasumárum
Zájem o IR a létání za podmínek IFR je velký. Po možnosti létat za IFR pošilhává každý pilot. Málokdo si však může dovolit další drahý kurz hned po PPL. Výše uvedený návrh vyplynul ze situace a je schůdnou cestou, jak si pomoci k bezpečnějšímu létání

Jak málo!! Jak žalostně málo chybělo této dívčině aby dnes žila…

Milan Mikulecký: To DPHčko byl opravdu průšvih Peníze se praly v Anglii?

August 12th, 2014

http://euro.e15.cz/pane-vrchni-platit-2-807505

„To dépéháčko byl opravdu průšvih. Lukeš do toho jít nechtěl, měl z toho strach, ale nakonec se nechal přesvědčit tehdejším ekonomickým ředitelem Cimexu Vladimírem Šaldou. Poškozování věřitelů, za něž teď Lukeše stíhají, to je absolutní nesmysl. Tam se nic, co by si zasloužilo trest, nestalo,“ prohlásil pro týdeník EURO bývalý Lukešův osobní asistent Milan Mikulecký. Nejvíce mu prý vadí, že se dnes od jeho bývalého šéfa odtahuje řada lidí, kteří mu před léty až „nechutně podlézali“. Více na: http://euro.e15.cz/pane-vrchni-platit-2-807505#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Tak vida! Jak to bylo s osobním asistováním se také nakonec ukázalo :)

Sumasumárum
Děkujeme čtenářům za další a další odkazy a podněty. Nicméně je to již věc spíše armády než letectví, proto se Mikuleckým nadále zabývat nebudeme. Ostatně, proč také, když ho známe řadu let více než dobře :) Bylo by to jen nošení dřeva do lesa..

Milan Mikulecký jako civil na MO

August 12th, 2014

Dobrý den,
pan Milan Mikulecký je zaměstnancem rezortu ministerstva obrany a jako občanský zaměstnanec je pracovně zařazen v kanceláři náměstka ministra obrany.
S pozdravem
Petr Sýkora
Tiskové oddělení
Odbor komunikace a propagace
Ministerstvo obrany České republiky

Lobbing přímo u ministra i s obrázky:)
http://www.aobp.cz/aobp-informuje/jednani-aobp-s-ministrem-obrany To to tedy na MO vyhráli!! :)

Sumasumárum
Jsou to věci v tom státě českém! :) Stačí být nevojákem, občanským zaměstnancem s minimálním vzděláním, pochybnou minulostí a můžete vesele mluvit do klíčových zakázek státu za miliardy :) Jak mohl tento člověk získat bezpečnostní prověrku? Pak se divme, že ten stát nějak nefunguje…