Strategie rozvoje českého letectví na dalších 20 let

December 30th, 2011

Rozklad strategie MLČR více info

Hlasité volání Globální kampaň na podporu Zejdových více info

AirCadtes exchange více info

“Vychováváme lidi pro světové letectví” více info

“Ti, kdo ignorují historii, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji brzy zopakovali.” více info

Nabízíme: Letenky na Seznamovací let více info

Letenky na Seznamovací let zdarma pro letecké modeláře od 14 do 17 let více info

Aeroklubákem na zkoušku
Staňte se aeroklubákem na jeden den a poznejte aeroklub více info

Letecká nehoda letounu RV – 7

April 24th, 2015

Dne 24. 8. 2014 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě letounu RV-7, která se stala v průběhu letu VFR z EDMF, po trati částečně ve FIR Praha, s plánovaným přistáním na EDCY.

Dne 23. 8. 2014 stanoviště ATS v SRN ztratilo radarovou informaci o letu v blízkosti státní hranice, v místě cca 7 km jižně od Modravy. RCC Münster zahájilo pátrání. V jeho průběhu se obrátilo na RCC Praha s žádostí o prověření radarových záznamů a trati letu nad územím ČR. Výsledek prověrky byl negativní, a proto zahájilo RCC Praha pátrání na území ČR. Trosky letounu byly nalezeny následujícího dne posádkou vrtulníku SAR. Letoun narazil do kmenů stromů v blízkosti vrcholu hory Špičník. Po nárazu došlo k jeho destrukci. V troskách byl nalezen pilot bez známek života. Ke zranění dalších osob nedošlo. Na místo letecké nehody se dne 24. 8. 2014 dostavila komise ÚZPLN a zahájila odborné zjišťování příčin letecké nehody.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v části ” Zprávy o LN a Incidentech”:

http://www.uzpln.cz/cs/ln_incident/detail/440-zaverecna-zprava-7-km-jizne-modrava

Revoluční – edukační zpráva UZPLN

April 23rd, 2015

Když někdo vzdělává komunitu, tleskáme mu horem i dolem:) To je řeč o jednotlivých lidech, skutečných a nefalšovaných nadšencích, pro které je letectví celoživotním koníčkem.

Už i úřady! Opět? WOW!!
UZPLN v poslední zprávě předvedl skutečně krásnou ukázku, že i závěrečný protokol z velice smutná události, kdy zemřel pilot a letecký nadšenec známý v celé republice, může posloužit jako velice hodnotné edukační dílo pro celou leteckou komunitu.

Ano, je to opět!!
Před několika lety se vydal touto cestou UCL – rukou pana aktuálního mluvčího pana Navrátila. Pan Navrátil odpověděl na několik dotazů z Aeronovin více něž bylo zdrávo. Z jednoduchých dotazů vyrobil dokonalé návody a přesné postupy, jak na to. Příkladem je známý návod na zprůchodnění možnosti létání pro desetileté děti.

Někomu se to nelíbilo….
Bohu žel, našli se lidé, kterým se nelíbilo, že úředníci UCL tvoří články pro Aeronoviny a podílejí se na jejich obsahu. Taková je realita, takový je fakt, taková je čeká letecká tragédie a kumodebilita…

V zahraničí nadšeně zatleskají.
V zahraničí, které je známé mnohem profesionálnějším, ale také zároveň chladnějším přístupem k jednotlivým “taskům” tedy k řešení jednotlivých problémů – jednotlivců, je publikace některého z úředníků leteckého úřadu vždy považována za vystoupení z profesionální ulity a vždy nadšeně vítána.

Profesionalita rovná se chladný a spravedlivý přístup
V zahraničí se není potřeba obávat korupce, úřady a úředníci fungují jaksi strojově, tak trochu připomínají CNCčko, které s kamennou tváří obrábí obrobek podle předem daného programu:))
Proto úředník, který z “programu” občas vystoupí, napíše článek pro komunitu, je velice a převelice oslavován..

UZPLN právě předvedl..
UZPLN nám právě předvedl, že lze strohou kamennou masku trochu poodkrýt a ze závěrečného protokolu udělat naprosto oficiální cestou v druhé části zprávy velice hodnotnou edukační publikaci.

Sumasumárum
Tato závěrečná zpráva by měla viset na nástěnce každého letiště, kde létají aerovleky. Fakt, že motoráře lze pomocí navijákového efektu poslat k zemi během několika sekund, je alarmující a ruku na srdce! Kolik plachtařů a kolik motorářů-vlekařů, si tento fakt uvědomuje??

Letecká nehoda ULL P92 Echo

April 22nd, 2015

Letecká nehoda ULL P92 Echo

Dne 6. 6. 2014 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě ultralehkého letounu P 92 Echo, která se stala při provádění aerovleku kluzáku LS 3 z RWY 32 LKKA. Pilot vlečného letounu po odpoutání stoupal v přímém směru osy dráhy. Podle výpovědi pilota kluzáku vlečný letoun po cca 1 min letu, ve výšce cca 30 – 40 m nad zemí, náhle začal klopit příď k zemi. Klopení do strmého střemhlavého letu mělo za následek, že se kluzák dostal do polohy nad vlečný letoun. Než se pilot kluzáku stačil vypnout, vlečné lano se přetrhlo. Pilot vlečného letounu před nárazem do země neaktivoval záchranný systém. Letoun narazil do země na obilném poli a vzňal se. Nárazem a požárem byl zcela zničen. Pilot zahynul.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v části ” Zprávy o LN a Incidentech”:

http://www.uzpln.cz/cs/ln_incident/detail/439-zaverecna-zprava-1-km-nw-od-lkka?date_from=2014-04-01&date_to=2015-04-22&date_type=date_insert

Malá rekapitulace před setkáním s generálním tajemníkem

April 17th, 2015

Malá rekapitulace před setkáním s generálním tajemníkem

AeČR u soudu v Olomouci dne 29.4.2015 v 10 hod..

Oslavili jsme na správném místě, na letišti v Medlánkách 13 září 2014 již 90 let od vytvoření

prvního plachtařského rekordu v Československu Nejenom piloti různých letadel jsou si vědomi,

že naše i cizí větroně létají tak dlouho ve dne a občas i v noci na pohon, kterému se dnes odborně

říká „Obnovitelné zdroje energie“.

Technika lidstva dospěla do stadia, kdy k větru a termice přistoupila jako motor pro létání i

přímá přeměna sluneční energie v elektrickou (fotovoltaikou) Tato má v létání svůj vývoj od roku

1974, Před ní je však další, bouřlivý rozkvět ke službě občanům,. V tomto vývoji sehráli větroně,

kluzáky již svoji úvodní roli. Ta hlavní role je již na pořadu dne.

Vladislav Zejda od 50-tých let se snaží s větroni různých konstrukcí překonávat čím dál tím

větší vzdálenosti a výšky. V mocenském řízení aktivita často vadí. V decentralizovaném řízení

společnosti naopak aktivita v harmonické spolupráci jakýkoliv vývoj urychluje, Urychluje rozvoj

techniky, technologie, konstrukce a znalostí všech jeho aktérů. Pokud vedení lidské společnosti

podporuje aktivitu rozvíjejících se firem, získává tak na rychlosti rozvoje celá společnost.

. Vladislav je nebezpečně pracovitý a spolehlivý člověk,který létání hodně rozumí. To je

vždy,pro jakékoliv „mocenské, centrální řízení“ nebezpečné. Z pohledu „centra“ to podkopává

samolibou autoritu. Vladislav nakonec i s dcerou, pokud chtěli pokračovat v práci, v překonávání

dosažených výkonů, museli odjet do zahraničí a začínat znovu v „cizím“ prostředí. To, když zjistilo

jejich pracovitost, tak je přijalo a začalo hodně pomáhat. Tak ke světovému rekordu a řadě národních

z dřívějška přiřadili dalších 57 světových rekordů Hany.(Dnes jich jistě mohlo být ještě víc)..České

odborné prostředí, řízené Aeroklubem Československé, později České republiky s pomocí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přes své odborníky (Přiděluje dotace na sport) to vidělo

jako osobní zájmovou činnost a zábavu odpovídající například uvedenému sjíždění divoké vody na

řece. Je to velmi zajímavý pohled řídících pracovníků, navíc nerespektující ani stanoviska nadřízených

premiérů vlády, kteří převzali záštitu nad vývojovým projektem ICADA jehož současně s vývojovou-

více oborovou složkou jsou i logicky rekordní lety. Konečným cílem projektu je samostatný oblet

zeměkoule bez motoru, na obnovitelné zdroje energie – vítr, termika, fotovoltaika.

Cesta pro získání podpory k projektu ICADA vedla i k přihlášce v dubnu 2014 do zajímavé

soutěže ENERGYGLOBE Vedení (EON) v ní hodnotí v různých kategoriích skutky, nápady a

technologie směřující k úsporám energie obecně.. Do soutěže nás přitáhla hlavně záštita Akademie

věd. Má-li být projekt ICADA úspěšný, tak v něm tato instituce musí sehrát zásadní roli.

V soutěží ENERGYGLOBE jsme dopadli jsme houbaři bez hub. Vyhrál projekt „Ukliďme

Česko“. Po krátkém zaváhání jsme došli k závěru. Ono bez úklidu to ve společnosti opravdu nejde jít

dále a rychle dopředu. Současná cesta směřuje zatím jen na smetiště. Moudrost poroty se proto

nezapře.

Zajímavě se nám uzavírá kapitola 50 let rekordního létání v Česku, do kterého trošku vidím..

Oficielní, a hlavní řídící odborník v Česku, pan generální ředitel Dodal jde do důchodu,tak

uklízí. Napřed Zejdovi znemožňoval, Pak je žaloval. Policie po prošetření nepostoupila jeho podání

k soudnímu projednání. V roce 2013 dává p. Dodal k soudu zajímavou žalobu znovu, na ochranu své

osobnosti. Prvé kolo jednání proběhlo v minulém roce v Brně. Druhé kolo po našem odvolání bude

zahájeno dne 29. 4. 2015 v 10 hod. v jednací místnosti u Vrchního soudu Olomouc.

Sedíme a častěji se díváme na www.solarimpullse.com Sledujeme jak v posledních 10

letech pokračuje vývoj a cesta Solárního letadla ve Švýcarsku. Sledujeme jak probíhají postupné

přeskoky kluzáku na cestě okolo zeměkoule. Dnes po více než 20 dnech je v Číně. Ke stovce se již

přibližuje počet firem pracujících na rozvíjených nových technologiích. Spějeme do situace, kdy za

slabou korunu budeme za tvrdé franky, dolary a jiné.finance nakupovat. Hana Zejdová nemůže již 7

let v ČR ani létat a my se blížíme věkem k číslici 80. Začali jsme raději chodit intenzivně do přírody

pro udržení vlastní kondice.

Za „Leteckou asociaci vrcholového sportu“

Brno 15.4.2015

Kam se podělo 800 milionů korun?

April 17th, 2015

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/215411000370415/

Je čas bít na poplach? A ptát se, kam se podělo těch 800 milionů co dostalo Hnutí pro sport??

Zejdo! Dej si pozor na hubu!! :)) Hehehe:))

April 16th, 2015

Zejda, tentokráte ten o dvě generace mladší, ten Filip, co z motoru z fáčka na Aerowebu dělá jeřábovou vlečnou, se poměrně ostře obul do aeroklubáků a jejich kávově barového folkloru:) V Aeronovinách jsme se hodně nasmáli jak článku samotnému, tak poměrně ostrým reakcím některých aeroklubáků, kteří mají věci dávno dobře spočítané. Filip Zejda by měl začít cvičit nějaké to kung fu, pokud chce napravit svou chybu a opravdu se zpětně podívat do některých aeroklubů aby viděl realitu …

Někde Filipovi dají opravdu na hubu..
Filipe Filipe, už dávno nejsem v socíku až po uši!! Dnes je dvacet pět let po revoluci a v CZ máme celé a véééélmi, hodně vééééééélmi široké spektrum aeoklubů.

Aerokluby lůseři, stagnace a dynamický rozvoj
Pokud nikdo chce házet aerokluby do jednoho pytlem ať jde do Anglie, nebo někam jinam na Západ. Ono stačí i do Polska. Ano, tam je to možné, protože tam si aerokluby pravidelně vyměňují poznatky, mají k tomu hromadu nástrojů. Klíčovými nástroji je otevřená valná hromada na začátku sezony a pak pravidelně vycházející časopis SG v UK. Celá komunita se tak de facto drží na jedné vysoké úrovni a vše funguje jak má. V CZ to tak zdaleka není. Poslední VH opravdu nebyla otevřená, žádný časopis členská základna AeČR nemá a nakonec je nutno konstatovat, že ona ani žádná členská základna díky novým předpisům a zákonům státu neexistuje. A tak máme v CZ velice široce otevřené nůžky, kdy na jedné špici máme aerokluby, které jsou na tom hůře než před revolucí, pak ty, co to tam spí a stagnuje na porevoluční úrovni, no a pak ty, kde to opravdu pulzuje v novodobém kapitalistickém stylu….

Sumasumárum
Filipe Zejdo, dej si pozor na ústa:) Dnes lehce můžeš v některých aeroklubech za svoje tvrzení a házení do jednoho pytle lehce přijít k úrazu. A to v aeroklubech, kde jsou lidi jako MChovan, kteří dokážou vše velmi dobře a několikráte po sobě spočítat a následně rozhodnout, která ta osnova má pro JEJICH aeroklub a nové adepty létání tu největší šanci zafungovat. A vidíš velkým písmem JEJICH AEROKLUB? Ano, zatím je to tak!! Bohu žel, do západních aeroklubů, kde funguje místně aeroklubová komunita, která si dělí mezi sebe úkoly, to má ještě daleko!! V těch aeroklubech, kde to dnes funguje, to zatím Bohu žel, stojí na jednotlivcích, kteří dřou stokrát více než zbytek aeroklubu, který se na jen pohodlně veze.. O tomto podivném českém aeroklubovém fenoménu ještě bude v Aeronovinách řeč.. Páč takových MChovanů máme po republice více…

Podat trestní oznámení na rychlojudra Ertla?

April 16th, 2015

a jaký mají jednotlivé MAK vazby na to SSS co si hraje na korporativce? jak je možné že SSS se chvástá majetkem jednotlivých klubů – spolků? A to i kdyby byli členové AeČR z jednotlivých MAKů členy SSS tak to je bez majetku, ten patří jednotlivým MAKům….
co napsat tomu judr na sss aby zdůvodnil tu jeho materiální základnu – na jakém právním základě ji prezentuje… protože jinak podáte podnět na policii z podezření z podvodu ?

Další příspěvek z leteckého fora, kde se lidé letečtí snaží vyznat v aktuální situaci kolem majetku aeroklubů.

Klídeeeek!!!! Moderní aerokluby již nejsou banda pitomců :))
Pánové a dámy klid!! Tam, kde to funguje, tam to funguje., To jsou kluby, které jako první přestali věřit slibům svazarmovců na velké peníze od státu, vyřešení pozemků a zajištění mladé členské základny za pomoci státu. Jak je rukolapně vidět dnes, všechny sliby vyšuměly do prázdna, vítězí aerokluby, jejichž představitelé slibům starých svazarmovců nikdy neuvěřili a šli si hned po revoluci svou cestou.

A naivní pitomci věří dodnes…
Ano, máme v ČR aerokluby, jejichž představitelé byli dvacet let poskoky estébáka Dodala, poslechli ho na slovo, estébák jim dal stroje i peníze. Mluvíme o aeroklubech jako je AK Strakonice, AK Kumodebil, uzemněný AK estébák DODAL atd atd .. Naivní pitomci věří bývalým svazarmovcům dodnes a podle toho to také tak vypadá..

Sumasumárum
Klid!!! Máme dostatečně prověřeno, že rychlojudr Ertl je v aeroklubech dostatečně “provařeným” podvodníkem, křivákem a spekulantem stejně, jako jeho sekundant Vlastimil Dvořák. Ani jednomu, ani druhému hajzlíkovi nikdo v aeroklubech nevěří ani měkké f !! Není se třeba obávat že by bohatší aerokluby skočili na novodobý podvůdek jménem pasportizace majetku aeroklubů….

Sakra jak to tedy je? AeČR zanikl?

April 15th, 2015

…a tak vznikl pojem “pobočné spolky” aby udělal dojem… ale proč zrovna jen tyto?

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00537403/aeroklub-ceske-republiky-obcanske-sdruzeni/

dokumenty nejdou… http://www.aeroklub.cz/#DocumentList
ani tady http://aecr.cz/#DocumentList

takže znění stanov nedohledatelné pro našince…
http://www.epravo.cz/top/clanky/pobocne-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92463.html

http://noz.crdm.cz/dotaz/49-budou-mit-pobocne-spolky-sve-statutarni-zastupce

tady jde o jinou věc – jsi členem MAK a současně AeČR? Jakou má tedy vazbu AeČR na jednotlivé MAK? pobočnými spolky nejsou…

A dále, očividně pobočnými spolky tedy nejsou jednotlivé MAK – tak podle čeho pak budou zástupci vybíráni na Konferenci? Jsou členové MAK přidruženými členy AeČR a nebo jsou přímo členy AeČR? áááha platí členské průkazky takže budou těmi členy???

Výše uvedené úvahy nám do Aeronovin chodí od lidí, kteří se v tom novém superbordelu snaží zorientovat. Stránky AeČR jsou mrtvé, žádný report z Valné hromady asi nebude, páč funkcionáři AeČR dobře vědí, že v Aeronovinách máme spoustu fotek z přímého přenosu a ještě více informací a že kulišácky čekáme na “závěrečnou zprávu” tedy výplod Machuly, který už týden smolí report o VH AeČR s vědomím, že my v Aeronovinách víme více, než on sám :)

Právníci potvrzují…
Čtenáři se ptají poměrně adresně a správně. Situaci jsme konzultovali s několika právníky v ČR. AeČR je v agonii a pokud zákony zůstanou jak jsou, během několika měsíců zanikne.

Proč? Současné v.o.s nemohou být členy AeČR. Nejsou to fyzické ani právnické osoby.

Buď individuál nebo esesročky
Pokud by AeČR chtěl nadále sdružovat letce a organizace,m musel by zavést individuální členství a zároveň by musel donutit aerokluby vos-ky aby se ze dne na den staly eseročkami….a to je nereálné, páč jakéhokoliv sdružování dnes mají všichni plné zuby, jelikož to vedlo jen k okrádání aeroklubů bývalými funkcionáři Svazarmu.. Takže z toho nic nebude…

Sumasumárum
V Aeronovinách tlemenex, zdá se, že jsme dosáhli dalšího strategického cíle….. Ještě si pár týdnů počkáme až se situace vybarví a pak budeme slavit zánik AeČR stejně, jako jsme slavili odchod estébáka Dodala do důchodu…

Rychlojudr Zdeněk Ertl: Stát poslal Aeroklub ČR ke dnu

April 15th, 2015

Nový občanský zákoník a „zvykové právo“ ve spolcích Od letošního Nového roku se do naší právní úpravy a hlavně do našeho života znovu vrátily spolky, jež u nás existovaly již od roku 1867 na základě zákona č. 134/1867 říšského zákoníku a trvaly až do padesátých let minulého století.

Nic nového pod sluncem
To ostatně nebylo nic nového pod sluncem, vždyť třeba už římské právo znalo všelijaká pohřební bratrstva, ale třeba i kněžské sbory, jež měly v podstatě povahu dnešních spolků. Podle nového občanského zákoníku se dřívější sdružení nadále považují za spolky (a jejich organizační jednotky za pobočné spolky, jak stanoví § 3045 odst. 1 a 2 občanského zákoníku). Nová úprava však jen zdůrazňuje celou řadu problémů, jež přetrvává u našich sdružení z minulosti.

POZOR! Jen osoba fyzická nebo právnická! Ne aeroklub občanské sdružení!!
Jak víme, spolek podle nových pravidel v CZ mohou založit nejméně tři osoby v právním smyslu, a i když jeho členy zůstat nemusí, podstatné je především to, že členem spolku může být jenom osoba fyzická anebo osoba právnická.

Aeroklub vos nemůže být členem AeČR!
To ale na druhé straně znamená, že něco, co nemá povahu fyzické nebo právnické osoby, nemůže být ani členem spolku. Asi nám nebude v praxi působit žádné větší potíže, že členem spolku nemůže být dítě, jež dosud nebylo dokonce ani počato, ale ani dítě, které sice už počato bylo, ale dosud se nenarodilo, pokud by pro ně členství ve spolku nebylo výhodné (tedy pokud by podle § 25 občanského zákoníku členství ve spolku nevyhovovalo jeho zájmům). Stejně tak snadno přežijeme, že členy spolků nemohou být všelijaké party či tlupy.

Arokluby buď jako skupina fyzických nebo jedna právnická osoba
Ale s tím, že členem spolku nemůže být nic, co není právnickou nebo fyzickou osobou, přesto potíž být může, a to značná. Členy spolku totiž nemohou být žádné skupiny lidí, jež nejsou právnickými osobami: členem spolku nemůže být třeba sportovní oddíl tělovýchovné jednoty, aeroklub, katedra vysoké školy, kolektivní statutární orgán právnické osoby (ani jiný kolektivní orgán), jakási vnitřní složka, rada, klub, odbor,nebo komise a ani třeba kroužek na škole, zájmová skupina, zájmový útvar, nebo základní článek. Se všemi těmito „kolektivními členstvími“ se v praxi, podle „zvykového práva ve sportu“ dnes můžeme setkat.

Aerokluby jsou dle nových zákonů umělé útvary :) Komediální že?
Naprosto zásadní tedy je, že členem spolku může být vždy jen osoba (fyzická nebo právnická), takže členem spolku tím pádem nemohou být ani uměle vytvořené útvary, které právnickými osobami nejsou. Členem spolku proto nemohou být ani žádné úřady (samozřejmě včetně ministerstev), ani třeba soudy nebo státní zastupitelství, členem spolku nemůže být policie ani její útvary a podobné instituce. Ty totiž (podle § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 219/2000 Sb., případně podle zvláštních zákonů) nejsou právnickými osobami. Pokud jimi v minulosti byly, pak podle „některých odborníků“ lze dovozovat, že se členem nynějších spolků v řadě případů stal stát (protože ten se stal podle § 52 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. subjektem právních vztahů, jímž byly původně úřady, soudy atd., tedy nyní organizační složky státu).

Sumasumárum
Jak je vidět, máme řadu problémů hned s prvním paragrafem, který spolky upravuje, protože z něj plyne, že jeho členy mohou být jen a jen osoby (právnické nebo fyzické). AeČR byl poslán ke dnu samotným státem.

Rychlojudr Zdeněk Ertl
podnikatel s majetkem českých aeroklubů
http://www.prvnizpravy.cz/repository/profily/_antialias_cc515138-3114-11e4-aadc-003048df98d0_53f34cb1a4e98247aaadeab2602a7f82.jpg

A je to tu! Němečtí lékaři volají po přísnějších testech pro piloty

April 14th, 2015

http://www.aeroweb.cz/clanky/4509-nemecti-lekari-volaji-po-prisnejsich-testech-pro-piloty

Přesně tohle, a přesně tohle jsme předpokládali v den pádu stroje, kdy psychopat odmítl vpustit kapitána vracejícího se z toalety zpět do kokpitu.

Začíná hon na čarodějnice, důsledně, po německu..
A je to tu, je to realita|!! Statisícům pilotů v Německu a za několik málo měsíců v celé EU protože EASA, bude opět nahlédnuto do lékařských záznamů. A pozor, nejen z několika posledních let, ale z celé jejich historie. To znamená, že když kapitán dnes s 5000 hodinami měl psychické problémy potom, co se před dvaceti lety rozešel s partnerku, je logicky podezřelý, že se nebude chtít rozloučit s létáním v den, kdy poletí naposledy. A tedy se všichni lékaří a celá EASA budou obávat, že to také píchne do Alp….

Demagogie která Bohu žel zafunguje na nevinné…
Zdá se Vám výše uvedené jako demagogie a nesmyslné tvrzení?? Ano? Tak věřte, že dlouhá řada pilotů v několika následujících měsících zapláče na špatným rozhodnutím a přílišnou důvěrou v letecké lékaře, kterým se svěřili se svými psychickými problémy a které žádali o pomoc. Sledujte vývoj!!

A jak to bylo za socíku? Politruci!!
Za socíku byly tyto věci naprosto běžnou denní záležitostí. Ať byl socík jaký chtěl, někoho tyhle věci prostě zajímaly! A to bylo kladné, důležité a fungovalo to!! Pilot, který měl doma problémy, byl potenciálně a skutečně reálně nebezpečný pro celou armádu. Létat s drahým strojem a myslet na to, zda se mu manželka nekříží se sousedem, není zrovna to, co armáda potřebovala. A byli to právě politruci, kteří u leteckých útvarů tyo “psycho” věci bedlivě hlídali. Politruci měli skutečně velikou moc. Pokud měl pilot doma problémy s manželkou, na pilotovi to bylo vidět, manželka byla předvolána do kasáren před politruka a tam jí bylo důrazně vysvětleno, že její manžel slouží socialistické vlasti a že pokud si bude nadále vyskakovat, že na to tvrdě doplatí. Jak na to doplatí, už nebylo potřeba upřesňovat, politrukova slova byla slovem Boha :)) socialistické ženy manželky se vždy uklidnily a byl klid:) A vůbec poslední otázkou a tou v této chvíli nejdůležitější je: Kolik skutečných leteckých lékařů, se dokáže v tento okamžik proti honu na pilotní psycho-čarodějnice postavit ? A kolik se jich ve prospěch svojí kariéry k honu přidá?? Ha?? Velmi horké téma že??

Sumasumárum
Nesmyslná hon na čarodějnice začíná. Kvůli jednomu debilovi skončí svojí kariéru řada pilotů, kteří v minulosti vyhledali pomoc u leteckých lékařů. kteří je poslali k psychologům.. A že se jejich problém před léty vyřešil? Hahah !! A koho to dnes zajímá??? Potencionální problémové piloty je potřeba eliminovat a EASA čeká na čísla, která ukáží kolik pilotů se podařilo odsunout jako potencionálně nebezpečné…