Strategie rozvoje českého letectví na dalších 20 let

December 30th, 2011

Rozklad strategie MLČR více info

Hlasité volání Globální kampaň na podporu Zejdových více info

AirCadtes exchange více info

“Vychováváme lidi pro světové letectví” více info

“Ti, kdo ignorují historii, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji brzy zopakovali.” více info

Nabízíme: Letenky na Seznamovací let více info

Letenky na Seznamovací let zdarma pro letecké modeláře od 14 do 17 let více info

Aeroklubákem na zkoušku
Staňte se aeroklubákem na jeden den a poznejte aeroklub více info

Reakce na Machulu – SUPERFUNKCIONÁŘ

March 5th, 2015

Jedno se na stránkách AeČR prezentuje, druhé je pravda. Klasika že?
Ale k tomu systému – o dotace a o majetek AeČR (tedy i jednotlivých aeroklubů) je teď nově zodpovědné a stará se to SSS Takže osoba zodpovědná není Výbor ale kozel v zahradě – zloděj, pseudo-politik a podvodník Vlastimil Dvořák… a také současně místopředseda SSS http://www.sporty-cz.cz/10_vedeni

http://aeronoviny.cz/images/vedeni.jpg

Machulovo neuvěřitelné kraviny v kostce. AeČR již není potřebný…

March 5th, 2015

Well, tak jsme se jako mnohaletý plátce členských příspěvků AeČR na základě včerejšího článku v Aeronovinách podíval, za co vlastně ty členské příspěvky platím. A zjistil jsem, že jsem asi padlý na hlavu..

No výborně!!
Konečně lidem začíná docházet, že AeČR je naprosto zbytečnou organizací v leteckém sportu. Jakýmsi pátým kolem u vozu.

A znovu!!!Podívejme se, co Machula propaguje-prodává na vybílenýcj stránkách AeČR zas a znovu

Stránka: Základní informace o AeČR

Aeroklub České republiky (dále jen AeČR) je neziskovou celostátní organizací
blbost

s úkolem spoluvytvářet s dalšími leteckými sportovními organizacemi podmínky k rozvoji jejich činnosti a koordinovat všechny aktivity svých samostatných organizačních článků.

blbost

Zastupuje své členy ve vztahu vůči státním organizacím a institucím. Jo fakt jo? To je nám ale novinka!! A kdy vůbec AeČR zastoupil nějakého člena před státem?

blbost

AeČR je jediným zástupcem České republiky v Mezinárodní letecké federaci (dále jen FAI) jako její řádný člen v souladu se Statutem FAI se všemi právy a povinnostmi, z tohoto zastoupení vzniklými.

Pravda do jisté míry. Občan ČR může být v klidu členem kteréhokoliv aeroklubu v EU – tím pádem členem FAI přes tento klub. Letecké kadety na tento fakt velice důrazně upozorňujeme..

Je nástupnickou organizací Aeroklubu ČSFR, Oddělení letecké a parašutistické přípravy a sportu ÚV a ČÚV Svazarmu, Aeroklubu republiky Československé, Masarykovy letecké ligy a všech leteckých sportovních organizací a spolků, působících a zaniklých od roku 1909 na území Čech, Moravy a Slezska.
blbost

AeČR je dobrovolným sdružením klubů, mající formu spolků a jejich členů, jejichž zájmem je letecká sportovní a zájmová klubová činnost.
blbost -ty spolky jsou dnes mnohem raději pokud se do nich AeČr nestará..

AeČR je členem Sdružení sportovních svazů České republiky. Bližší informace o sdružení jsou uvedeny na webu www.sporty-cz.cz.
jo dobrý to ale není služba sportovnímu letectví…

Cílem AeČR je Sdružovat kluby a jednotlivce, kteří se věnují volnočasovým aktivitám zejména v leteckých sportech, práce s mládeží do 26 let, práce se školní mládeží v zájmových kroužcích, podpora sportovní letecké činnosti a dalších aktivit s touto činností spojených. Blobost!! Cílem je sdružit organizace aby se na ně daly fasovat dotace…

Zajišťovat státní reprezentaci v leteckých sportech a parašutismu podle platných zákonů a předpisů.

V posledních dvaceti letech to nějak nefunguje..

Vytvářet podmínky pro sportovní vyžití členů klubů prostřednictvím akcí, soutěží a závodů masového, výkonnostního a vrcholového charakteru.
To už dávno dělají aerokluby..

Rozvíjet sportovní leteckou činnost jako prostředek realizace zájmů členů klubů.
To už dávno dělají aerokluby..

Zajišťovat účast členů reprezentačních družstev na vrcholných soutěžích Mezinárodní letecké federace – FAI. Organizovat a zabezpečovat sportovní přípravu reprezentantů České republiky v leteckých sportech a parašutismu.
To už také dávno dělají aerokluby, jde to i bez AeČR…

Propagovat a popularizovat leteckou a parašutistickou sportovní činnost v České republice u veřejnosti a vytvářet podmínky pro výchovu mládeže.
To už začínaní dělat aerokluby samy. A proč? Protože zjistily, že aeroklubové mládí dnes začíná padesátými narozeninami jejich “mladých” členů.. Je to smutné, ale je to tak.. Dnešnímu mladému aeroklubákovi je padesát let:) To je prdel co??

Napomáhat k vytváření legislativních, technických a ekonomických podmínek pro sportovní činnost klubů.

kravina… Dnes vše řídí EASA potažmo Evropská komise..

V rámci dotační politiky státu pomáhat ČO se získáním prostředků na údržbu a provoz jejich sportovních zařízení a nové investice.

pomáhat Janstovi a dalším sportovním funkcionářům??

Provozovat letiště jako důležitý prvek dopravní infrastruktury, a to prostřednictvím klubů, provozovatelů letišť.

To už dávno dělají aerokluby..

Sumasumárum
Lítači proberte se!! Za co platíte AeČR poplatky?? Za jaké služby??? Za ty, které už dávno tato organizace neposkytuje ? AeČR je již řadu let nepotřebnou organizací. Služby, které kdysi zajišťoval, si již dávno aerokluby zajišťují sami, nebo je lze lehce nahradit prostřednictvím zahraničních spolehlivě a spravedlivě fungujících aeroklubů….

Machulo!!! Co nám to tu vyprávíš za kraviny?? !!!

March 4th, 2015

Machula nám přemaloval stránky svého nového baráku – AeČR na bílo, ale uvnitř nechal stejný bordel – navrch huj, uvnitř chuj..
Začněme od podlahy………….

Stránka: Základní informace o AeČR

Aeroklub České republiky (dále jen AeČR) je neziskovou celostátní organizací

Fakt jo Machulo?? A na co měl AeČR letku ze které čerpal miliony dvacet let? Nebyl to náhodou těžký byznys? A co zbytek letky který AeČR stále provozuje? On na těch starých šrotech které stále půjčuje po republice nevytváří fakt žádný zisk? Machulo, aby tohle byla pravda, musel by se AeČR zbavit veškeré letecké techniky a přestat být půjčovnou letadel..


s úkolem spoluvytvářet s dalšími leteckými sportovními organizacemi podmínky k rozvoji jejich činnosti a koordinovat všechny aktivity svých samostatných organizačních článků.

Hele Machulo, jen tak mezi náma, kdo ten úkol AeČR vlastně zadal? Stát?? Obama? Putin? Anička ze Švejcarovy Lhoty? :)
Docela trapný, tak trochu socialistický argument ne?

Zastupuje své členy ve vztahu vůči státním organizacím a institucím. Jo fakt jo? To je nám ale novinka!! A kdy vůbec AeČR zastoupil nějakého člena před státem? To je ale Machulo krávovina co?
AeČR je jediným zástupcem České republiky v Mezinárodní letecké federaci (dále jen FAI) jako její řádný člen v souladu se Statutem FAI se všemi právy a povinnostmi, z tohoto zastoupení vzniklými.
To je v tuto chvíli pravda, ale pokud budeš Machulo ojebávat Erotický kodex FAI jako Dodal, tak to dlouho pravda nebude..

Je nástupnickou organizací Aeroklubu ČSFR, Oddělení letecké a parašutistické přípravy a sportu ÚV a ČÚV Svazarmu, Aeroklubu republiky Československé, Masarykovy letecké ligy a všech leteckých sportovních organizací a spolků, působících a zaniklých od roku 1909 na území Čech, Moravy a Slezska.
Machulo, Tobě skutečně hrabe v hlavě ? Co to lidem tvrdíš? AeČR je nástupnickou organizací MLL? To je to samé, jako kdybys tvrdil, že socialistický Svit Gottwaldof byl nástupnickou organizací Baťa Zlín Hahahah .))) Bože! To snad není pravda!! Milý Machulo, AeČR je jednou z nejmladších leteckých organizací ČR !! Podívej se laskavě do rejstříku firem!!

AeČR je dobrovolným sdružením klubů, mající formu spolků a jejich členů, jejichž zájmem je letecká sportovní a zájmová klubová činnost.
Skutečně dobrovolným? tak proč se s AeČR ty spolky soudím nechávají jej vyšetřovat policií a posílají do AeČR kontroly? Ona ta dobrovolnost má také docela trhliny viď Machulo….?

AeČR je členem Sdružení sportovních svazů České republiky. Bližší informace o sdružení jsou uvedeny na webu www.sporty-cz.cz. Které Dvořák vyhandloval za funkci:) co s tím Machulo uděláš? Navrhneš na VH vystoupení AeČR z tohoto podivného spolku s cílem obnovit bývalý Svazarm? Tohle soudruh svazarmovec valstimil Dvořák s prominutím opravdu pohnojil..


Cílem AeČR je Sdružovat kluby a jednotlivce, kteří se věnují volnočasovým aktivitám zejména v leteckých sportech, práce s mládeží do 26 let, práce se školní mládeží v zájmových kroužcích, podpora sportovní letecké činnosti a dalších aktivit s touto činností spojených.

Ehmmm…. Chtěl jsi snad napsat okrádat mladé lidi o dotace?? Kde ty mladé máš? Podívej se do aeroklubů kolik mladých tam máš? Ono je průser v tom, že to mládí nám začíná v aeroklubech na padesáti letech! Kde je jako ta odvedená práce?? Hahah :))

Zajišťovat státní reprezentaci v leteckých sportech a parašutismu podle platných zákonů a předpisů.
Máš na mysli Zejdovi? Nebo snad malé umělé akrobatíky Šonky? Ramerty, nebo snad dokonce sám sebe? Tedy pochybná individua, která jezdí za peníze komunity dělat mezinárodní závody pod českou vlajkou kvalitní roští těm, co poctivě trénují?
,
Vytvářet podmínky pro sportovní vyžití členů klubů prostřednictvím akcí, soutěží a závodů masového, výkonnostního a vrcholového charakteru.
Jo, dole by to jakž takž fungovalo jak v plachtařině, tak už i v akrobacii potom, co jsi po pěti letech konečně vyplodil schopný kalendář. Ale co nahoře v repre, kde rozhoduje podle toho kdo je s kým kamaráda kdo má větší vliv?

Rozvíjet sportovní leteckou činnost jako prostředek realizace zájmů členů klubů.
Máš na mysli sledovat členy klubů, zjišťovat kde berou peníze na létání, pak je vydírat a vyhrožovat jim? To je ono?

Zajišťovat účast členů reprezentačních družstev na vrcholných soutěžích Mezinárodní letecké federace – FAI. Organizovat a zabezpečovat sportovní přípravu reprezentantů České republiky v leteckých sportech a parašutismu.

To je zase opět řeč o tobě samém? tak jak ses ty sám nominoval na ME , tak si představuješ tento bod do budoucnosti??

Propagovat a popularizovat leteckou a parašutistickou sportovní činnost v České republice u veřejnosti a vytvářet podmínky pro výchovu mládeže. No to už tu dlouho nebylo, ale snad pod tvým vedením bude:))

Napomáhat k vytváření legislativních, technických a ekonomických podmínek pro sportovní činnost klubů.
K tomuto tématu jsem viděli krátký film. Soudruh svazarmovec Vlastimil Dvořák tam seděl v třiačtýře a světu tvrdil, že padesát let staré osnovy po svazarmovcích jsou tím vůbec na světě nej, co v Máchově leteckém jezerře máme:) Hahah :))

V rámci dotační politiky státu pomáhat ČO se získáním prostředků na údržbu a provoz jejich sportovních zařízení a nové investice.
Machulo, dělej si prdel z plastelíny!! Všichni víme a známe detaily, jak se dotace v posledních letech rozkrádaly a ty nám tu tvrdíš takovou volovinu?

Provozovat letiště jako důležitý prvek dopravní infrastruktury, a to prostřednictvím klubů, provozovatelů letišť. No další super volovina!! Machulo, mohl bys nám ukázat to letiště, které AeČR dnes provozuje jako důležitý prvek dopravní infrastruktůůůry? Bože to je ale kravina!!!!

Sumasumárum
Stránky máme díky Machulovi bílé, ale lejno uvnitř je stále stejně hustě hnědé.. Krávovina na krávovinu…

Oni Machulu přijali jako uklízečku!! :))

March 4th, 2015

Ty woeeee!! Ono toho Machulu přijali na AeČR jako uklízečku! To snad není možný!!

Tolik komentář z leteckého fora od leteckého nadšence, který nechápe staromodní moresy:)

Bohu žel, je to tak..
Je to tak, pozastavuje se nad tím mnoho lidí. Machula byl do klíčové pozice v AeČR zaměstnán naprosto jednoduchým procesem podobným, vlastně stejným, jako je přijímán vrátný, nebo třeba uklízečka..

Estébák Dodal skončil, Machula začal..
Jeden zaměstnanec který mohl všechno, ale nenesl odpovědnost za nic skončil, další, který si myslí, že také bude rozhodovat o všem, ale také za nic ve finále neponese odpovědnost, nám právě maluje stránky AeČR na bílo..

Sumasumárum
Ano, je to tak! Klíčový člověk byl do AeČR opět přijat jako poslední zaměstnanec – v tichosti a bez jakékoliv možnosti ovlivnit jeho výběr leteckou komunitou……

Milan Mikulecký & Martin Stropnický Co dělá vojenská kontrarozvědka? Chrápe?

March 4th, 2015

Mnoha lidem nedá jméno Milan Mikulecký spát. Především těm lidem, kterým Mikulecký zlikvidoval byznys, který dlouho budovali, vložili do něj celoživotní úspory a nakonec právě díky našemu Milánkovi o něj přišli.

Tančí se kolem ohně zbytečně? Koho vůbec chytli?
My to opravdu v Aeronovinách nevíme!! Snad padesát lidí nám poslalo do Aeronovin link http://www.novinky.cz/krimi/363171-policiste-zasahovali-v-budove-ministerstva-obrany-obvinili-ctyri-lidi.html
s tvrzením, že už Mikuleckého chytli. No jo, ale kde je jeho jméno?
Jaksi v tom článku není, ale půl letecké komunity už si ho jaksi ve své mysli doplnilo.

To nemůžete!!
Pánové a dámy!! Ať jste Mikuleckým poškození nebo ne, nemůžete aplikovat opatrně napsaný článek na člověka, který Vám v minulosti ublížil, kterého máte možná oprávněnou pifku…

Co dělá kontrarozvědka?
Že Mikulecký nechutně zametl s mnoha lidmi v Letňanech a širokém okolí, je nezvratný a široce prokázaný fakt. Že byly Letňany zakoupeny, respektive vykoupeny za podivné-umělé peníze, je také fakt. Že Mikulecký pracoval pro člověka, který se dnes před českými úřady skrývá v USA, je také fakt. Faktů je mnoho na to, aby se člověk podivil, co dělá takovýto člověk v bezprostřední blízkosti ministra obrany Stropnického. Navíc s nízkým vzděláním, které navíc nemá s vojenstvím vůbec nic společného..

Je Stropnický herec řízený zbrojařským režisérem? Hlídá ho Mikulecký? Pro normálně myslícího člověka není Mikulecký ničím jiným, než lobistou zbrojařů, který hlídá Stropnického aby komediant který ničemu nerozumí nedělal blbosti, nerozhodoval ve prospěch jiných než těch, v jejichž prospěch je třeba rozhodovat a nepodepisoval kontrakty jiným, než těm, kteří přispějou na účty lobistům na Sejšilách, nebo Kajmanských ostrovech..

Sumasumárum
No snad jsou teď všichni spokojeni, už nám laskavě dejte s Mikuleckým v Aeronovinách pokoj. Ono na něj dříve nebo později stejně dojde……..

Investigace kolem Machuly Jsme čerstvými svědky dalšího podvodu?

March 3rd, 2015

Synáček paragána a plachtařky – oba rodiče samozřejmě bývalí orgáni ve Svazarmu, se nám pěkně vybarvuje. Jen co je pravda!!

Machula nebyl dlouho připravován
Jak vychází z posledních informací kolem Machuly, staří svazarmovci s ním zalepili díru na poslední chvíli. Machula je stejně ubohá nálepka, nebo raději záslepka, jako byl Dvořák před svým nástupem do AeČR.

Opět s díváme na podvod..
A opět sledujeme komediální podvod s předáním bezesporu nejdůležitější funkce v AeČR. Tou uměle ponížená funkce generálního tajemníka a zástupce ve FAI pro ČR skutečně je. Toto téma jsme již v Aeronovinách rozebírali mnohokráte.

Budem tlačit co to dá
Je potřeba přitlačit a posnažit se, aby na Valné hromadě prošel návrh na aktualizaci této funkce, tedy aby uvnitř státu a AeČR přestala být pouze zaměstnaneckou funkcí, ale byla to nejvyšší funkce v AeČR přesně tak, jako je tomu navenek při pohledu na AeČR ze zahraničí, kde je generální sekretář hlavou národního aeroklubu a nese za něj odpovědnost.

Neprojde? Zreálníme funkci u státu!
Pokud návrh na VH neprojde, hned po VH se státu optáme, proč dává peníze soukromé organizaci ve které funguje diktatura nevolených ale vyvolených..

Sumasumárum
Opět krásné divadýlko na Máchově jezeře:´) Copak, copak to za nový obrat? No na Flightsimu simulátorčíci psali, že už prý vzduch není naše moře:) To jsou nám novinky! :)

Kudy vedou penězovody z AeČR k Janstovi?

March 3rd, 2015

Estébák Dodal se ve funkci držel jen proto, nebo spíše hlavně proto, že šel na ruku těm o patro výše. Jak již dnes ministrem Chládkem zcela nestydatě rozkryto a v Aeronovinách dávno známo, šlo o předchozí obsazení Ministerstva školství a Olympijského výboru. Kocourkovské odklánění fičelo jako na drátku:) Dojná kráva letka fungovala, estébák Dodal měl co odklánět a čím za svůj post na kterém vůbec neměl co dělat, dobře platit.

Přestavujou se penězovody…
Staří pár minuty šikovného čtenáře máme tu krásný obrázek, jakýsi inženýerský plánek nové penězo-potrubní sítě :) Čím ale bude Machula platiti? To se ještě asi pobavíme:)

pokud půjde na ruku Janstovi tak má ochranu i u Babiše…
jen ten Chládek je musí srát… kdo ví jestli ho nebudou chtít sesadit

studuj to chvíli aby jsi pochopil vztahy – je to mafie

http://www.mapovani.cz/subjekt/judr-miroslav-jansta/57

a další http://respekt.ihned.cz/c1-36263280-premier-na-odstrel

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Udajne-zakulisi-puce-v-CSSD-Sobotkuv-radce-v-USA-Babisova-dama-v-pozadi-i-vlivny-Jansta-292664

http://www.paratdnes.cz/2014/02/Jak-zbohatl-Babis-a-vznik-Agrofertu-paradoxne-zpracovano-pod-zastitou-Janecka.html

http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/25726/miroslav-jansta-jeden-z-nejvlivnejsich-cechu-seda-eminence-cssd-ale-pracuje-i-pro-ods.html

http://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/okres-praha-vychod/7563-dalsi-mocny-lobbista-ktereho-mozna-jeste-neznate-je-mnohem-sikovnejsi-nez-konkurenti-bavi-se-s-nim-galerka-i-vyznamni-financnici.htm

…a další zajímavé..

http://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/227595/sef-cus-jansta-ve-financovani-sportu-jsme-na-chvostu-evropy.html

Sumasumárum
Kanálky si soudruzi přestavují pěkně ale té vody v přehradě už nějak ubylo:))

A proč by to tak nikdy nemělo být? Nic tomu nebrání!!

March 1st, 2015

Zdravím,
Hehe muhehe, máte to hezky nalinkované,docela bych řekla tak trochu utopisticky:) Když už povoláváte Radku Máchovou, tak byste jí měli dát rovnou funkci prezidentky AeČR a ne jen funkci ředitelky akrobatické komise nebo jak tomu tam nadáváte..

Toliko komentář čtenářky, která dění v letecké komunitě Bůh ví proč:) ráda pozoruje a často trefně komentuje.

Muster musí být
Předloha aby bylo s čím srovnávat prostě musí být. Radku Máchovou s podvodníkem Dvořákem nebo cucákem Machulou jistě srovnávat nelze. To by si ani nikdo netroufl. Stejně tak by si nikdo netroufl srovnávat Cihláře s Hanou Zejdovou, nebo jejím otcem panem pilotem Zejdou.

Po Valné hromadě budeme srovnávat
Co by si nikdo jiný netroufl v této chvíli, my budeme V Aeronovinách s radostí dělat po Valné hromadě AeČR příští měsíc. Ano, budeme srovnávat výsledky s naší ideální představou..

Už se těšíte na tu srandu?
Ano? I my se v Aeronovinách těšíme, protože vše zatím vypadá že se Valná hromada bude odehrávat v těch samých kolejích jako tomu bylo za estébáka Dodala..

Bude to definitivně poslední VH ve starých kolejích
Nicméně můžeme leteckou komunitu na sto procent ujistit, že pokud se následující VH AeČR odehraje skutečně tak, jako to v této chvíli vypadá, uděláme v Aeronovinách vše proto, aby se další VH AeČR buď ideálně nekonala vůbec, nebo se konala jako otevřená VH podle vzoru VH zahraničních aeroklubů.

Sumasumárum
Letecká komunito klídek!! Nechme nové kluky ukázat, jak to s tou leteckou komunitou vlastně myslí do budoucnosti. Bylo by přeci nefér jim nedat prostor! Na změny je vždy času haba děj….

Povolávací rozkaz :) pro akrobatku Radku Máchovou

February 28th, 2015

Dobrý den paní Máchová,
tímto se na Vás obracíme s velkou prosbou a zároveň velkou výzvou.
Udělejte ním pořádek v české akrobacii a kandidujte na předsedkyni akrobatické komise. Jistě Vám není potřeba vysvětlovat, jaká je aktuální situace po mnohaleté vládě pistolníka a slovenského polnohospodára Bajzíka. Sama jste si se svazarmovskými funkcionáři užila až dost. Vaše anabáze po porodu Vašeho druhého syna velmi připomíná “Smetení z výšin” plachtařky Hany Zejdové. Estébák Dodal, který moc držel ekonomickými a politickými nástroji je pryč. Je Nová doba. šance na změny. Ekonomické ani politické nástroje dnes již neexistují. Letka, která dávala estébákovi Dodalovi neomezené množství financí již není, stejně jako korupční vazby vázané na jeho osobu. Do popředí se v AeČR cpe podivnými metodami Machula. Zatím nám stihl ukázat, že se umí nacpat do veškerých volných funkcí v AeČR a FAI, nahrabat si pod sebe peníze a jet za ně vybojovat poslední místo na mezinárodní závody. Nejnověji nám předvedl, že se bude bavit jen s tím, koho uzná za sobě rovného.. Z toho důvodu jsme na něj podali trestní oznámení a v této chvíli je vyšetřován policí ČR.

Ano, měli bychom oslovit Petra Jirmuse ALE!
Logika říká, že bychom měli místo Radky Máchové nejdříve oslovit Petra Jirmuse. Je to přece mistr světa v letecké akrobacii. Bohu žel, Petr Jirmus si svoji šanci lidově řečeno již prošustroval. Petr již jednou prezidentem AeČR byl. Když mu však Zejdovi ukázali, co v AeČR estébák Dodal vyvádí, raději se zbaběle vzdal funkce a rezignoval.. Tím defacto celé letecké komunitě podrazil nohy..

Sumasumárum
V Aeronovinách si pomalu skládáme ideální obrázek obsazení národního Aeroklubu po nadcházející Valné hromadě. Plachtaři Hana Zejdová, Akrobati Radka Máchová, generální tajemník Jiří Pruša. A prezident? K čemu? Ten dosluhující Dvořák nám naprosto dokonale předvedl, že takovou funkci v národním aeroklubu vůbec není potřeba. A co víc, Dvořák se nám vybarvil jako podvodník, který žebrá peníze na leteckou komunitu a pak si je odkloní do vlastní kapsy..

Více k tématu http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/56138/pilotka-radka-machova-sefuje-letce-mistru-sveta.html

Klíče od národního aeroklubu dostal od estébáka Dodala pohrobek Machula

February 28th, 2015

Nový web AeČR přináší stále více informací. Řada sportovců se pozastavuje nad tím, že se Machula prezentuje na webu AeČR jako generální tajemník AeČR.

Kdo ho volil?
Tak na tuto otázku v Aeronovinách odpovědět neumíme:) Nicméně nemá cenu nějak spekulovat., Valná hromada AeČR je za dveřmi, uvidíme, co se na VH odehraje a jak se věci vyvinou po ní..

Sumasumárum
Letecká komunito klid!! V dalším článku najdete důvody, proč se vůbec nemá cenu nějak vzrušovat s tím, co se v AeČR odehrává a v budoucnosti odehraje:) Nejdříve ale pošleme povolávák Radce Máchové:)