Strategie rozvoje českého letectví na dalších 20 let

December 30th, 2011

Rozklad strategie MLČR více info

Hlasité volání Globální kampaň na podporu Zejdových více info

AirCadtes exchange více info

“Vychováváme lidi pro světové letectví” více info

“Ti, kdo ignorují historii, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji brzy zopakovali.” více info

Nabízíme: Letenky na Seznamovací let více info

Letenky na Seznamovací let zdarma pro letecké modeláře od 14 do 17 let více info

Aeroklubákem na zkoušku
Staňte se aeroklubákm na jeden den a poznejte aeroklub více info

http://aeronoviny.cz/images/cna01_small_revize.jpg

Degradace oboru je velice výrazná! Ujel nám vlak o dvacet let!

April 22nd, 2014

Dobrý den,
tak to je hezký s tím aeroklubem, ale dalo se to čekat. Tohle jsou jen následky nicnedělání, žití z minulosti, neplánování budoucnosti. Následky tu máme jako na dlani. Nejsou peníze, nejsou lidi, koukáme jako vejři na Poláky, Němce, Angličany jak jim to tam funguje, jaké dělají závody a jak lámou rekordy. U nás v aeroklubu máme jednoho elementárníka, dříve to bývalo kolem patnácti až dvaceti lidí ročně. Ať mi nikdo nevykládá, že je to nezájmem mladých a tím, že dnešní mladí mají jiné priority. Podle mého názoru je to tím, že těm mladým tento sport nikdo neukázal tak, jako ho ukazují plachtaři mladým lidem v zahraničí. Nějaký velkofilm, který plánují dosluhující svazarmovci, tedy ti, kteří mají tento stav na svědomí, ničemu nepomůže. Tady je potřeba systematické celoroční práce v každém jednom místním aeroklubu. V dnešní záplavě nových filmů, reklamy a všeho ostatního šumu moderného světa si nikdo filmu ani nevšimne. leda že by ho svazarmovci promítali každý den místo večerníčku:)
Váš čtenář

Sumasumárum
Toliko názor čtenáře, který shrnuje situaci takovou, jaká je. Není co dodat, na neodbornost vedení národního aeroklubu se upozorňovalo dostatečně dlouho a výsledky tu máme jako na dlani..

Jak funguje VOR

April 21st, 2014

Tak jsem se odhodlal, jak už jsem avizoval dříve, že se pokusím udělat nějaké jednoduché návody, aby byli méně znalí piloti schopni na síti něco málo zaletět.

Takže toto bude už trošku víc podle postupů, ale znalejší, berte to s rezervou ;) Budu popisovat jen jak správně nalétnout úsek konečného přiblížení a celou VOR/DME procedůrou se zabývat nebudu (to kdyžtak jindy a nebo někdo jiný).

Obrázky budou z defaultního Boeinga 737-400

1) Je třeba vysvětlit, jak funguje indikátor VORu. Na obr. 1 máme elektronickou verzi přístroje zvaného HSI (horisontal situation indicator). Je to nesmírně jednoduše pochopitelná věcička

http://aeronoviny.cz/images/vor1.jpg

Nahoře vlevo (modře) je zobrazeno, který NAV máme aktivní (tedy VOR1 značí, že máme informace z frekvence NAV1),
DME 9.4 nám říká, že jsme od radiomajáku VOR/DME vzdáleni 9,4 nm (námořní míle)
a dále je tam identifikace majáku OTA (tedy radiomaják, který je v Ostravě na letišti LKMT (Mošnov).
Dále je dole vpravo (fialová)ukazatel nastaveného radiálu (je to přímka, která protíná radiomaják VOR a má daný magnetický směr od majáku – kurz od majáku ) a po tomto radiálu chceme letět.
K tomuto se váže stenou barvou označený ukazatel na té “kulaté stupnici” (automatický radiokompas) a ukazuje nám, v jakém úhlu vůči nám je ta přímka, po které chceme letět. Toto ale nedává referenci o tom, jak daleko se od oné přímky nacházíme, protože existuje jen jedna (v tom daném směru pro každý maják) a tak tam dále máme ukazatel odchylky od té přímky (do červena).
Velikost odchylky je pak přesněji ve stupních (tuším, že to je jeden puntík, 1°) ukázána těmi “puntíky” (zelené).
A poslední věc, která nás velmi zajímá je to žlutě označené a to je ukazatel TO/FROM (“K”/”OD”). Ukazuje nám, kterým směrem je od nás maják. To bílé ve žlutém kroužku je ukázáno, že maják je před námi a tudíž letíme TO (“K”) VOR (směřujeme k VORu) a naopak, kdyby se to bílé ukazovalo, jako ten žlutý trojúhelníček, tak letíme FROM (“OD”) VOR (směřujeme od VORu).
Pak ještě dvě věci:
-nahoře, kde je 0 KTS je rychlost, s jakou se pohybujeme vůči majáku, takže za předpokladu, že letíme přímo k němu je to rychlost GS (ground speed), tedy rychlost vůči zemi, jejíž význam si povíme za chvíli.
-vlevo dole, kde je NAV je jen FSková indikace, že přepínač na panelu (GPS/NAV) je v pozici NAV, což je pro správnou funkci HSI potřeba.

Tomuto přístroji tedy budeme dále říkat jen HSI

2) V další části se podíváme, co potřebujeme vědět za informace a kde je využít na panelu.

Nejdůležitější je mít po ruce mapy pro daný druh přiblížení, tedy pro nás VOR/DME a jako příklad si uvedeme přiblížení na dráhu 22 v LKMT.
Mapa firmy Jeppesen je na obr.2

-Mapu si vybíráme podle druhu přiblížení a dráhy, na které toto přiblížení budeme provádět. Toto je na obr.3 vyznačeno zeleně.
-Pak potřebujeme znát konečný kurz, po kterém se budeme přibližovat ke dráze (žlutě) a frekvenci zařízení (v našem případě VOR/DME OTA), za pomocí kterého přiblížení provedeme (červeně).

3) Samotné přiblížení bude vypadat podle následujícího obrázku (obr.4)
V obrázku je zakreslen horizontální a vertikální profil přiblížení. Něco podobného je i v mapce. V horní části vidíme, že přiblížení není v ose dráhy, ale je mírně vyoseno (max. 10°), tudíž před dosednutím je nutné provést mírnou zatáčku (je ale opravdu velmi mírná).
zkratky:
RWY – Runway (vzletová a přistávací dráha)
C/L – Center line (“osa dráhy” – středová čára)
MAPt – Miss Approach Point (bod zahájení postupu nezdařeného přiblížení -povíme si dále)
MDA – Minimum Descend Altitude (minimální výška, kde můžeme klesat)

4)K samotnému postupu – letadlo naletí radiál R-048 TO, poletí tedy kurzem 228 a v určité vzdálenosti definované v mapě dorazí na bod MAPt, kde se nejpozději musí pilot rozhodnout, zda je schopen přistát nebo ne, tzn. má potřebné vizuální reference (vidí dráhu natolik, že je schopen přistát) a provede přistání.
Ve spodní části obr.4 je vidět vertikální profil letu. Tzn. z určité výšky letadlo klesá podle tabulek až do bodu MAPt, ale nesmí se dostat pod MDA, aby nebouchnul s letadlem někde na letišti (třeba mimo dráhu), pokud nevidí dráhu. Ta je stanovena v mapě taktéž.
V obr.5 je MDA zaznačena modře. V obr.4 je ještě možno vidět dva možné způsoby nalétnutí MAPt. První je, že se trefíte přímo na něj, uvidíte dráhu a přistávate a druhý (čárkovaný), že zklesáte do MDA o chviličku dřív a pak se rozhodnete, zda přistanete, nebo ne (důvody nebudu rozebírat, to by chtělo další obrázek. Možná jindy).

Klesání: Začíná v bodě FAF (final approach fix)- je definován na radiálu (zde R-048) vzdáleností od radionavigačního prostředku, který používáme (VOR/DME OTA). V mapě je zaznačen jako bod s parametry D7.5 OTA(zeleně označen v obr.5). V tomto bodě letadlo musí začít ustáleně klesat podle tabulky z obr. 5 označené žlutě. Pro toto klesání je nesmírně důležité, aby bylo letadlo ještě před dosažením bodu FAF v přistávací konfiguraci (klapky na přistání a podvozek venku a po dobu klesání už se s nimi hýbat nebude).
Rychlost klesání volíme právě podle žlutě označené tabulky (obr.5) podle toho, jakou GS poletíme. Protože bychom své éro měli už znát, tak víme, jakou rychlostí přibližně poletíme (u default 737 cca 140-160KIAS) a GS pak vyplývá od této rychlosti v závislosti na větru – obecně platí, že čím pomaleji letíme, tím máme víc času na kontrolu všech potřebných údajů a delší dobu na reakci – a při nalétnutí radiálu GS uvidíme dostatečně přesně na HSI (vpravo nahoře) a podle toho zvolíme gradient klesání cca 750-900ft/min a při dosažení každé celé nm na vzdálenosti DME zkontrolujeme hodnotu na výškoměru a hodnotu v červené tabulce (obr.5) a podle toho, jestli jsme nad nebo pod touto výškou, upravíme gradient klesání (zpomalíme nebo zrychlíme klesání, abychom tu chybu dohnali). Klesáme tak dlouho, dokud nedosáhneme buď bodu MAPt (určité vzdálenosti od VOR/DME) a nebo pokud dříve dosáhneme MDA.

Toť nezbytná teorie, v dalším příspěvku už popíšu praktické provedení na onom defaultním B737-400.

http://aeronoviny.cz/images/vor2.jpg

http://aeronoviny.cz/images/vor3.jpg

http://aeronoviny.cz/images/vor4.jpg

Susmasumárum

http://www.flightsim.cz/article.php?id=57

AeČR již není organizací celonárodního charakteru

April 20th, 2014

Klikněte https://or.justice.cz
Do vyhledávání zadejte slova “aeroklub české republiky ”
Najdete seznam devíti klubů, které tvoří tuto organizaci. Co se děje a proč je tomu tak jsme se zeptali několika statutárů v místních aeroklubech. Sami nám nedokázali odpovědět, ale odpověď přišla přímo z AeČR, který tyto věci obsluhuje. Prý to měl být omyl soudu.

Náprava se nekoná
Uplynul měsíc a u soudu je stále stejný zápis. AeČR jako celonárodní organizace zastřešující letecký sport tedy definitivně zanikla. Za datum zániku můžeme považovat 1.1.2014.

Informujeme naše úřady i svět.
Informaci o zániku národního aeroklubu jsme rozeslali mediím, ministerstvům a dalším úřadům, kde by scvrknutý AeČR mohl požadovat nějakou podporu. Zároveň jsme informovali letecký svět: http://aboutthefai.com/2014/04/20/the-czech-nac-shrinked-down-heavilly/ jak je vidět na stránkách obout the FAI? Svět se také dozvěděl, že u kasy národního aeroklubu nám sedí dva zloději, kteří kasu plundrují za dohledu kontrolní a revizní komise..

Jak je na stránkách vidět, informovali jsme svět taktéž o podaném trestním oznámení na našeho slavného generálního, prezidenta a členy revizní komise..

Sumasumárum
Ještě stále estébák Dodal oblbuje leteckou veřejnost, že jde o omyl a poplašnou zprávu redakce Aeronovin?

Řeřicho, necháváš si Bajzíkem věšet bulíky na nos :)

April 18th, 2014

No takhle rozhodovací / posuzovací proces na ministerstvech nefunguje – chybka nastala někde jinde …
Na druhou stranu je velký omyl se proti lžím a pomluvám aktivně nebránit (myslím tím žalobami u soudu). Ona tisíckrát opakovaná lež se časem může začít jevit jako pravda. Jeden pomlouvaný toho “novináře” žaloval, soud vyhrál, žalovaná strana se k jednání nedostavila a rozhodnutí soudu ignoruje (omluva, peněžité odškodnění). Důsledek: bude-li “novinář” ještě prudit, má dotyčný jednoznačný argument …
________________
Pavel Řeřicha, AKMT

Ano, jde o žalobu Bajzíka na Máchu. Bajzík skutečně u prvostupňového soudu získal rozsudek v jeho prospěch a zcela jistě jej rozvěsil i na veřejných záchodcích v MT :)

Milý Řeřicho, nebuď za hlupáka!
Uvědom si, že Bajzík má o mnoho horší výchozí pozici než měl estébák Dodal. Ten měl na začátku dnes již šestiletého kolečka v ruce pravomocný rozsudek který nabyl pravomoci fikcí doručením! Estébák Dodal tvrdí, že vše již skončilo a že je rozsudek v Eurozoně neprosaditelný. Je to samozřejmě lež, v justice.cz si snadno každý najde, že spor pokračuje dále dalším kolem a věc s estébákem Dodalem zdaleka není u konce. To jsou holt ty české soudy :)

Bajzík má delší perspektivu
Bajzík má v ruce nepravomocný rozsudek, tedy je ve srovnání s Dopalem o stupínek níže a koleček, které budou u českých soudů následovat v dalších letech, bude neúrekom:)) V Aeronovinách to, odvozeno od zkušeností s estébákem Dodalem, vidíme tak na perspektivu deset až patnáct let za předpokladu, že Bajzík žalobu nestáhne a nacpe do právníků a soudů pořádný ranec peněz:)

Sumasumárum
Pro Pavel Řeřicha a ostatní: než něco začnete vydávat za hotovou věc, ověřte si, zda je skutečně hotová. Nebudete pak za blbečky před celou leteckou komunitou…

Mchovan používá mozek! Žeby první hvězdička – osvícená letecká ovečka??

April 18th, 2014

Autor mchovan gliding.cz

ALE – PR a marketing NEREAGUJE na minulá témata. Řešit v roce 2014 problematiku úbytku členské základny (která mimochodem trvá minimálně 15 let) natočením velkofilmu a výzvou k oslovení novinářů je absolutně mimo mísu. Marketing nevyřeší něco, co už se dávno stalo. Žigulík se neprodá náhlým návalem inzerce. Ale možná je to trochu profesinální deformace. Po dvaceti letech v různých reklamních agenturách vidím účinek podobných hurá akcí dost pesimisticky. A teď přijde námitka, že aspoň něco je lepší než nic. Takže – často je lepší nic, než něco dělat blbě.

Je přece záležitost každého jednotlivého klubu, jak se o svoje členy (i budoucí) postará. Někdo si postaví bazén, někdo gril, někdo koupí letadlo, jiný vrazí prachy do reklamy… Tak například u nás dokážeme oslovit novináře, poskytnout jim podklady, povozit je… a ejhle, o plachtění se najednou píše. A taky je zajímavé, že soukromé školy mají žáky (plachtařské i motorové), musí se s tím poprat a investovat do reklamy… nebo do natáčení filmů sami za sebe.

Chápal bych práci AEČR jako prostředníka při jednání o podpoře ze strany státu, případně té naší nezávislé z daní a poplatků placené a zcela vyvážené ČT. Když tam půjdu já za Zbra nebo ty za HB, tak se s náma nikdo bavit nebude. Ale AEČR je už nějaká “síla”. Ale v první řadě by měl AEČR dbát na to, aby nebylo špiněno jméno jeho členů a samotné organizace, potažmo FAI, kterou tu zastupuje.

A když už jsme u toho, soudruh novinář má nové stránky, proto se ptám tak konkrétně: http://www.exotopedia.com/Jiri_Dodal/

A dobré jméno ČR a AEČR a nám všem dělá úspěšněji, než všechny PR filmy: http://aboutthefai.com

Myslíte si, že to nikdo nečte, nebo že přece každý ví, že je to idiot? Opravdu si to naivně myslíte?

Jeden konkrétní případ z praxe. Zašleš žádost o záštitu ministrovi. Ten samozřejmě nemá čas studovat každou žádost a zadá nižší státní úřednici, ať mu k tomu udělá rešerši a doporučení ano/ne. Ta ví dost přesně, že letadlo je nebezpečná věc a furt někde padá, kůň že má čtyři nohy a je prima, jó a postiženejm se musí pomáhat. To jsou vstupní vědomosti. S tímhle zasedne ke google a dozví se, že AeČR je kontroverzní organizace, kterou vedou diletantsky starý struktury, mají na vesnické organizace různé páky, hlavně je neustále vydírají. Od státu berou miliardy, které rozkradou na soukromé účely. Reprezentace stojí úhrnem za hovno a jediná pilotka na světě a v blízkém vesmíru byla estébáky zničena k nepoznání. Kdo si chce udělat pilotní průkaz trochu profesionálně a ne u takových nýmandů, musí jet do anglie, kde je to jedním slovem paráda. Co nevidět se chystá zakázání této hrůzyplné organizace, protože porušuje i pravidla hospodářské soutěže ve sportu. Ták. Co s tím? Je to nějaká minorita? Není. Jsou tam postižení? Nejsou. Mají tam koně (kůň je cool)? Nemají. Takže nic. A protože jsou to až takoví nicky, není třeba jim na žádost ani odpovídat.

To je realita, na kterou se AeČR rozhodl velkopansky nereagovat.

Diskuse je o tom, co a jak udělat pro to, aby se zlepšil mediální obraz sportovního letectví (především plachtění), protože často jako jeden z hlavních zdrojů pro lidí a velkomédia slouží plátek exota šéfredatkora Aeronovin a to zastiňuje i ostatní informace plynoucí z aeroklubů apod.

Milý mchovane – co jste si upekli, to máte!! Nebo už vlastně nemáte…

April 18th, 2014

A dlouho mít nebudete. FAI od Vás dá ruce pryč ihned, jakmile zjistí, že v den prvních letošních závodů protestujeme po celém světě proti činnosti FAI na území ČR. Normální člověk se přece nemůže dívat na to,jak nám FAI vyznamenává opilce Dodala a pak blba, který přistál do hangáru s Andulou a měl za to sebraný piloťák. Kam bychom takto došli, kdybych dávali za příklad takovéto “hrdiny”??

Musíte začít sami od sebe! Vykliďte si Augiášův chlív

Vyžeňte Dodala s Dvořákem co nejdříve. Pokud to neuděláte sami, dosáhneme toho my mnohem bolestnější cestou. Jak jsi mchovanče dobře napsal, nebudou ani mezinárodní závody, ani dotace státu.. Proč by měl stát cpát peníze někam, kde je nelze vysledovat a kde mizí na účty funkcionářů?

Nesouhlasíš správně!
Strkat před Máchou hlavu do písku, je stejný nesmysl, jako bylo strkání hlavy do písku svazarmovskými funkcionáři v případě Zejdovi. Případ Zejdovi vybublal na povrch naprosto dokonale, trvalo to pár let, ale pravda je venku. S Máchou to tak dlouho trvat nebude – za pár měsíců uvidíte, že vám všem nic jiného nezbude, než Dodala s Dvořákem z národního aeroklubu vyhnat a zvolit si někoho jiného, se kterým budeme souhlasit i my v Aeronovinách a v Sdružení Českých letců. Tedy lidi z předních míst tabulek, s přirozeným respektem. Lidi takové, kteří sportu něco dali a něco pro něj také udělali.

Příští sezonu nebude nic
Naše požadavky jsou naprosto legitimní, v souladu se zájmy státu a celosvětové letecké komunity. Pokud si v národním aeroklubu neuděláte pořádek, tak žádný mít nebudete. Nebo možná budete, ale jen na papíře, protože takový klub nedostane od státu ani korunu a FAI si bude organizovat svoje akce někde jinde. To si buďte jisti!!

Nechceme nic vyjímečného!
Konference byla opět v socialistické režii estébáka Dodala, na ten naslibovaný film z Tábora jsem opravdu zvědavé:)) Kdo bude režisér? Estébák Dodal? Nebo snad Dvořák? :) Zkuste pánové pochopit, že nechceme nic jiného, než zdravé sportovní letecké prostředí. Přesně takové, jaké mají letečtí sportovci všude jinde v zahraničí, kde funkcionáře tvoří letečtí známí sportovci s absolutním respektem letecké veřejnosti a to všechno funguje na průhledném hospodaření národních aeroklubů, které vydávají každoročně uzávěrku s hospodářskými výsledky.

Sumasumárum
Mchovancovi už dochází – kdy dojde i zbytky ochočených postsvazarmovských oveček? Asi v okamžiku, kdy zjistí, že jsou bez peněz a že FAI již v ČR nemá zájem nic podnikat..

Konference byla taškařice! Mácha zaměstnává úřady napříč republikou!

April 18th, 2014

Zdroj: mchovan gliding.cz
Rok se s rokem sešel…
Tak bych se tedy takhle veřejnostně zeptal Jirky Dodala, jak je na tom s panem nejlepším trenérem mistryně všeho na světě Zejdou.

S pousmáním jsem zaregistroval nějaké okrajové zprávy ze sobotní merendy na bývalém VUMLu v Praze. Že prý Aeroklub rozjede to píjár letectví, celou slávu zahájí natočením velkovýpravného filmu v Táboře… a každý, kdo umí zatahat nějakého novináře za šos má zamakat na tom, aby se o tom našem skvělém letectví psalo. Protože právě to prý přinese nové žáky a slávu a možná i pravdu a lásku. Nehodlám to nijak komentovat, kdyby byl rok 1992, tak bych tak amatérskému přístupu móóóžná držel palce.

Dosti kočkování, teď něco ze soudku umění. Není tajemstvím, že ve Zbraslavicích pořádáme v následujícíh letech 2ks mistrovství světa, 1ks předzávodu mistrovství světa (+1ks taktrochu předzávodu) – to jsou oficiální akce FAI ruku v ruce s jejich zástupcem v naší kotlině AČR. Mimo to pořádáme největší plachtařský závod v ČR AZ Cup. Tahle sranda stojí veliké úsilí a… no to mi ho vyndej – PENÍZE.

K tématu peníze bych si dovolil samostatný odstavec. Nějaký ten kapřík připlave od závodníků a nějaký od tradičních sponzorů. Ale za takové drobné ryby se dá pořídit třeba okresní přebor většího rozsahu, jako je AZ Cup, no… a ještě posekat letiště. Na pořádání Mistrovství světa je potřeba sehnat mnohem víc peněz, jednat s opravdovou televizí (ne film z Tábora) a s opravdovými mediálními mrdkami. A hlavně je NUTNÉ shánět výrazné partnery (nejen finanční). Krom jiného je potřeba záštita a účast státu (ministerstvo nebo kraj, nebo oboje).

Na jedné misce vah tedy máme skutečnou potřebu výrazné finanční a verbální pomoci / na druhé je agent stb a zmrd Mácha ruku v ruce se Zejdou, kteří tvrdí, že co Aeroklub schvátí, se jen ztratí a rozkrade.

TUDÍŽ – filmy v Táboře jsou OK, super bomba prima cool, ale dokud bude existovat polovina zpráv na webu a dopisy ve fyzické podobě, které očerňují AČR a jeho členy, nemůže nikdo očekávat žádnou podporu od laické veřejnosti. Představte si, situaci, kdy třeba jen tak z nedostatku jiné činnosti pošlu na MŠMT žádost o záštitu nějaké akce. Jak to asi dopadne, když tam co 14 dní leží dopis od Zmr. Máchy na téma Aeroklub krade a jsou to svině, co kazí české letectví. Uvědomte si, že Mácha je velmi aktivní a dokáže zaměstnat různé úřady napříč republikou.

Jeden idiot přece nemůže držet v šachu organizaci s tak rozsáhlou členskou základnou!

Proto tento odstavec beru jako absolutně nepřijatelný a žádám o jeho přehodnocení: “V pondělí 8. července 2013 jsem informoval Výbor AeČR o návrzích pana Chovana (viz výše). Výbor se odmítá jakýmkoliv způsobem pošahaným exotem i jeho ubližovanými brněnskými donašeči dále zabývat.”

“V pondělí 8. července 2013 jsem informoval Výbor AeČR o návrzích pana Chovana (viz výše). Výbor se odmítá jakýmkoliv způsobem pošahaným exotem i jeho ubližovanými brněnskými donašeči dále zabývat.”

Estébáku DODALE! Vrať klíče od národního aeroklubu!!

April 17th, 2014

http://aeronoviny.cz/images/dodal_vlajka.jpg

-no máme rok 2014 a naposledy tam je z roku 2012 zápis z výboru pokud dobře koukám…. z roku 2009 zápis z kontrolní komise…. atd.
-na webu AeČR aktuality jsou ukázkové

http://www.aecr.cz/sekretariat-aktuality/

- a úvodní stránka – tam převažuje info kdo z funkcionářů, jejichž jména nikomu nic neříkají právě zemřel…
- vesměs na webu AeČR jsou samé blbosti, ale o podstatných věcech ani čárka..

Tolik úryvek z dopisu čtenářů, ke kterému lze ještě hodně a hodně dlouho přisazovat. nicméně napsáno už o všem bylo více než dosti, nemá cenu se opakovat

Jsme tam, kde Dvořák skončil
Je všeobecně známým faktem, že Dvořák dal po svém druhém zvolení estébákovi Dodalovi okamžitou výpověď. Těsně před uplynutím výpovědní lhůty Dvořák výpověď stáhl s odůvodněním, že by se po vyhazovu Dodala nedostal ke klíčovým věcem v národním aeroklubu. V této chvíli jsme tedy právě a přesně tam, kde Dvořák v pokusu vyklidit Augiášův chlív skončil…

Není to národní, ale soukromý aeroklub..
Estébák Dodal se v národním aeroklubu opevnil a získal nad ním totální kontrolu. Jak známo, účetnictví nikdo nikdy neviděl, má svou hodně bohatou historii a v této chvíli dělá estébák vše proto, aby po jeho odchodu do důchodu přestalo existovat. Že jde o velice třeskutý materiál, je jistě jasné každému, kdo dění kolem národního aeroklubu alespoň trochu sleduje.

Národní aeroklub se zdrcnul – zápis trvá
Zápis u soudu trvá, ani po měsíci, kdy jsme rozeslali “poplašnou” zprávu statutárům letišť, se nic nezměnilo. Jak je vidět, opravdu asi nešlo o chybu soudu..

Ochočený stát? Ochočený Kocourek
Toto téma je velice zajímavé!! Estébák Dodal měl a Ministerstvu školství ochočeného úředníka Kocourka. Ten mu léta kryl všechna jeho svinstva. Uvidíme dále, jak se bude k požadavkům letecké komunity stavět Kocourkův nástupce. A dozvíme se to za nedlouho, protože první podněty mu již nový ministr školství předal k řešení. Na jeho odpovědi se velice těšíme, ukážou nám co potřebujeme na cestu dále.. Další zajímavou věcí jsou prázdné kolonky tam, kde mají být zveřejněny hospodářské výsledky tak, jak je to požadováno zákonem. Nejsou tam, stát na to zatím nic neříká, uvidíme, zda naše upozornění přinese nějakou nápravu a konečně se něco dozvíme.

Otázek je spousta a jejich množství roste
A to přímo geometrickou řadou v závislosti na čase, protože se odkrývá stále více estébákem Dodalem donedávna úspěšně ututlaných skutečností a faktů.

Sumasumárum – hlavní otázky zní
- kde jsou výsledky hospodaření AeČR za poslední tři roky?
- kde je akrobatická letecká technika?
- kde je přesný seznam zbytku flotily?
- jak dopadla 20 let zpožděná delimitace leteckého šrotu místním aeroklubům?
- speciálně, jaké panují majetkové poměry okolo Zejdovic sůček?
- jaké zbyly v AeČR nemovitosti?
- má AeČR půjčky? nedopadneme jako NAC v Polsku?
- má AeČR zaplaceny všechny daně a hlavně DPH? Neponese za případné Dodalovic podvody na stát zodpovědnost celá letecké komunita ještě v daleké budoucnosti? Jak se zdá, nadešel čas zajistit si odpovědi na tyto otázky vlastní cestou, protože nám estébák dodal klíče od národního aeroklubu zcela jistě sám nevydá..

Vrátí Lukočovič Točnou letecké komunitě? Už se to blíží?

April 17th, 2014

Na Aerowebu nám visí upozornění na snížení přistávacích poplatků na Točné. V Aeronovinách jsme nedávno hlasovali a zároveň otevřeným dopisem vyzvali majitele Seznam.cz Iva Lukačoviče k obnovení plachtařského provozu na Točné. Požadavek byl zcela konkrétní, zohledňující historické dění daleko do minulosti – požadovali jsme pouze navijákový provoz s vyloučením aerovleků, které by se v případě potřeby pro výcvik mohly létat na okolních letištích.

Reakce na Aerowebu – mix spektra vášní a názorů :)
Je zábavné tyto reakce číst:) někdo rád holky, jiný vdolky a každý by nejraději, aby bylo podle něho:)

Letiště vyrvané z rukou nejen letecké komunity
O Točnu přišla nejen letecká komunita, ale poměrně velké množství lidí z okolí, kteří zde trávili volný čas. Letiště to bylo kdysi živé, udržované v rámci možností a co je podstatné, fungovalo!

Historie musí být akceptována aby to bylo dobře
Letiště se jak se zdá, pomalu otevírá veřejnosti. Krůček po krůčku, snad Lukačovičovi začíná docházet, že ho aviatici nebudou mít rádi tak dlouho, dokud se sám nad sebou nezamyslí a nenajde k nim cestu zpět právě prostřednictvím navázání na historii k letiště a poskytování takových služeb, které nebudou vadit obyvatelům okolních vesnic.

Za jak dlouho mu dojde?
Lukačoviš není hloupý a jistě nepotřebuje Aeronoviny k tomu, aby mu pověděly, jak se věci mají a jak jeho jednání vidí letecká komunita a ti, kdož měli Točnou rádi jako prostor k rekreaci.

Konkrétně a otevřeně
Ivošku Lukačovic, pokud bys rád, aby Tě členové letecké komunity plácali po ramenou nekoukali na Tebe skrz prsty, zajisti na Točné pořádnou hospodu, autopůjčovnu, obnov navijákový plachtařský provoz (neboj se, on si na sebe dobře vydělá), zruš obstrukce s povolením na přílet atd atd… prostě a jednoduše řešeno, začni na letišti poskytovat normální běžné služby tak, jak je tomu na všech jiných letištích. Pak teprve budeš v letecké komunitě vítaným člověkem, který pro ni něco udělal. Zatím jsi jen předvedl, jak umíš fungovat proti ní.. Tak silný nejsi, abys vydržel plavat proti proudu historie a tlak na Tebe se bude nadále zvyšovat.. Už také konečně uznej, že ten pokus o historické letecké muzeum byl velkým omylem a ve výsledku jednou velkou trapárnou…

Sumasumárum
Snad se brzo dočkáme okamžiku, kdy Lukačovič vezme rozum do hrsti a začne se chovat k letecké komunitě naprosto normálně. Pokud se mu nechce, nebo to neumí, pak mu brzo doporučíme, aby letiště jednoduše prodal někomu, kdo na něm zajistí naprosto normální provoz v souladu s požadavky historie a současné letecké komunity.

http://img.ihned.cz/attachment.php/700/32816700/atuv5BCDEGJKLOjkl6PQbcdefghpyST2/img_0232.jpg

Porada k bezpečnosti letů

April 15th, 2014

Porada k bezpečnosti letů

Dne 15. dubna byl na stránkách UZPLN publikován Rozbor leteckých nehod a incidentů za 1.čtvrtletí 2014.

http://www.uzpln.cz/pdf/3tD8v3ek.pdf